Nieuws - 14 november 1996

Splinters

Splinters

 • Na de medicijnboeren studeren onze boeren het snelst. Is dat iets om trots op te zijn? De theologen doen zeven of acht jaar over hun studie, maar die begrijpen dan in ieder geval het mysterie van het leven als ze klaar zijn.

 • Uit ons lezersonderzoek blijkt dat slechts 1,8 procent van u af en toe een museum bezoekt. We zijn zo geschokt, dat pas volgende week een uitvoerig verslag volgt.

 • De begroting voor 1998 van de Landbouwuniversiteit is nog steeds niet af. Komt door de departementen die vakgroepen, of toch niet, gaan heten en er voorlopig wel/niet komen, maar er in ieder geval nog niet zijn.

 • Een Wagenings onderzoeker haalt een project binnen van twintig miljoen, een kleine tien procent van het universitair budget. Zo moet het dus, dames en heren.

 • Nee, er is nog geen naam bekend van onze nieuwe bovenbaas. Nee, ook die niet.

 • Het percentage studenten dat bijleent bij de fooi die basisbeurs heet is gedaald van veertig naar negentien. Maar, zegt Ritzen, dat heeft niets met mijn beleid te maken. Man, ga terug naar Berkley.

 • Ene mijnheer Kuper heeft een duurzaam-bos-prijs gekregen, omdat hij vindt dat het bosbeheer moet voldoen aan eisen die de maatschappij stelt.???

 • Een folder: Brabant beweegt: van poezie tot schone energie. Aan deze eclectische nonsens zijn we dus maar niet begonnen.

 • Treurig nieuws: de Europese Unie komt niet tot overeenstemming over een Europese stekker. Jammer he.

 • De afzet van Nederlandse kaas in Frankrijk is met zeven procent gedaald, meldt een ledenblad van Campina Melkunie. En wij zeker champagne schrappen uit een campagne tegen alcoholmisbruik. Mooi niet... Helaas.

 • Verdubbeling van de wereldvoedselproductie moet duurzaam, meldde een ministerieel persbericht. Wat staat daar nou weer.

 • Lullig berichtje voor de boeren: het CBS meldt een recordproductie voor granen. Daar gaat de prijs.

 • Nog zo'n juich-bericht over onze universiteit: niet minder dan 44 procent van de wetenschappers wordt door derden betaald. Is dat nou goed?

 • In december neemt sectordirecteur Piet Woldendorp afscheid, Jan Wien is al vertrokken en niet opgevolgd en hetzelfde geldt voor Fre Schelbergen die een andere functie heeft gekregen. Resteren twee sectordirecteuren en vijf sectoren. Je hoeft geen al te groot licht te zijn om te zien dat daar iets niet klopt. Toch?