Nieuws - 16 februari 1995

Splinters

Splinters

  • 't Wordt al echt een bekende Nederlander, onze alumnus en argonaut Rob Tazelaar, baas van de Nederlandse vleesclub. De afgelopen week legde hij met de moed der wanhoop in vrijwel alle actualiteitenrubrieken, discussieprogramma's en rubrieken binnenland van de dagbladen uit dat kistkalveren allang niet meer bestaan, dat kalveren geen bloedarmoede hebben en dat ook hij groepshuisvesting wil. Het mag niet baten, zolang de journalisten kalveren kalfjes noemen en actievoerders zeggen de kalfjes terug te willen brengen naar hun moeder. Dat dat onzin is, doet er niet toe. Het gaat om zielige kalfjes in donkere kisten. Zo'n beeld praat je net meer weg. Nooit niet. Maar toch: vooral doorgaan Rob.

  • Een aardige stelling: Het feit dat het woord gen tweemaal voorkomt in het woord Wageningen doet vermoeden dat zelfs de stadsnaam gemanipuleerd is."

  • Tsja: aan de VU schrijft een psycholoog driekwart van een artikel van zijn leermeester over en ziet zijn monnikenwerk gepubliceerd. Ondanks een bedankje in de voetnoot wordt hij toch beschuldigd van plagiaat. Eruit met die vent, zou je denken. Nee hoor: hij wordt naar een niet nader omschreven dienst overgeplaatst.

  • De stalinisten in de informatie technologie zijn aan de verliezende hand, meldt de Volkskrant. Aangezien topmanagers geen bal van computers begrijpen zijn ze bang voor een centrale IT-manager. Dus krijgt elke afdeling zijn eigen PC-budget en ontstaat een wildgroei aan incompatibele systemen. Kan de topmanager rustig slapen en krijgt iemand anders de schuld als het misgaat.

  • Een of andere raad van toezicht in Leiden wil dat de universiteit met een sluitende begroting komt. Universiteitsraadsleden aldaar vragen zich verbaasd af waarom dat nodig is. We houden u op de hoogte.

  • Even een carrieretip in het kader van outplacement: 't mag nog wel, de one-night-stand, maar er over opscheppen is taboe. Dedain is je deel en wordt beschouwd als monomaan en oninteressant. 't Komt uit het blad voor reclame, marketing en media. Dus 't is waar. Oh ja, vrouwen mogen het initiatief nemen en seksistisch flirten. Dat heet in jargon: de female gaze. En dat betekent dan dus nog helemaal niets. Dus.

  • 't Rapport van onze etholoog Wiepkema deugt niet, vinden zowel vossehouders als dierenbeschermers. Goed rapport dus. Toch zijn ook die nertsen best zielig, vinden wij. Vond Wiepkema niet.

  • Het ministerie van Landbouw zoekt naarstig naar een onderwerp voor een compromis en dat verklaart de radiostilte. Zo kennen we ze weer in Den Haag.