Nieuws - 14 maart 1996

Splinters

Splinters

  • 't Is jammer, maar het moest ervan komen: Tilburg wil een opleiding voor popmuzikanten. Zo wordt de ooit revolutionaire, onafhankelijk creatieve kunstvorm bijgezet in een geologisch museum voor musici: Jimi H. naast Wolfgang A. en Mick J. naast Ludwig van B.

  • Het best geklede raadslid van de Landbouwuniversiteit, dr ir C. de Hoog, informeert bij het college of er spookhoogleraren zijn aan de LUW en hoe het college dat weet. Het best gemotoriseerde lid van het college, mr H.M. van den Hoofdakker, weet dat ze er niet meer zijn en dat heeft hij ook in De Groene gelezen.

  • Op het enige ecologische studentencomplex van Wageningen, Droevendaal, huizen naast de Homo sapiens studenticosum vadense niet minder dan 73 andere soorten vertebraten en invertebraten. Meest opvallend ander zoogdier: de 57 exemplaren van de Felis ochreata domestica. Van de orde der Aves springt de Gallus domesticus in het oog met zeker tweehonderd individuen. Voor elk nieuw adult exemplaar van de Felis komt er 1,5 adulte Gallus bij, hetgeen uit het oogpunt van prooi-predatorrelaties merkwaardig is en nadere studie verdient. De totale ecologische draagkracht van Droevendaal is goed voor 912,25 kilo huisdier. Daaronder Caprinidae, Sus spec., Canis familiaris, Oryctolagus spec., verschillende andere Rodentia, en natuurlijk enkele Reptilia en Amphibia, een Gryllotalpa spec., enkele Aviculariidae en zelfs een Capra spec.. Een waarlijk relevant onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur, dat Droevendaal.

  • De gezamenlijke universiteiten willen een nieuw financieel model, waardoor adequaat kan worden ingespeeld op wijzigingen in bijvoorbeeld studentenaantallen, zonder dat grote verschillen optreden ten opzichte van het huidige budget. Ritzen wil dat ook, maar kijkt er iets anders tegenaan. Begrijpt u?

  • Gewoon een gewetensvraagje aan ouderejaars en aan personeel. Had u op 1 februari van uw eerste jaar enig idee of een academische studie iets voor u was? Nee toch? Nou dan.

  • Het bedrijf Pharming moet zijn transgene prijsstier Herman nog dit jaar slachten. Waarom? Regels, criteria en richtlijnen. Dat is natuurlijk onzin. Ook onzin is het argument van Pharming dat het Herman wil laten leven, omdat hij emotionele waarde heeft voor het bedrijf. Niet voor de onderzoekers of de verzorgers, nee, voor het bedrijf... Tsja, zet hem dan op, voor in de ontvangsthal.

  • Het Wereld Natuur Fonds wil dat we in Nederland een wilderniservaring kunnen opdoen. Daarom moet er twee keer zoveel natuur komen. Een nachtelijke expeditie naar de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg is zeker niet goed genoeg.