Nieuws - 8 februari 1996

Splinters

Splinters

 • Er zijn vijf genomineerden voor de titel agrarisch ondernemer van het jaar, waaronder een stierenmester die winst maakt". Blijkt vermeldenswaard.

 • We hadden u willen feteren op een fraaie foto van de pestvogelinvasie in Wageningen. Volgens onze fotograaf zijn het echter pokkevogels: zodra hij met camera op pad ging lieten ze zich niet zien.

 • Goed nieuws uit Eindhoven: Bureau van de universiteit wordt opgeheven. Misschien dat ons zusje om die reden ook het headbangers jubileum op de voorpagina plaatst. Dergelijk nieuws zou ook in Wageningen aanleiding zijn voor minstens een week massale openbare dronkenschap, vrezen we.

 • Ander bestuurlijk nieuws uit Groningen. Daar weet bijna negentig procent van de studenten niet wat de universiteitsraad doet. Tsja, wat doet die raad eigenlijk?

 • Ritzen wil straks beurspromovendi zelf hun promotor laten kiezen. Waar komt toch die gedachte vandaan dat volstrekte deregulering leidt tot kwaliteitsverbetering? 't Zal wel weer overgaan.

 • In ons Leids zusje Mare meldt een lid van het college van bestuur niet te zijn aangesteld om de tent af te breken. 't Wachten is op adhesiebetuigingen vanuit Wageningen.

 • Ook uit Leiden het nieuws dat een in 1976 vertrokken rector alsnog een schilderij heeft gekregen dat in de curatorenkamer wordt gehangen. Hierbij starten we de actie: Hang onze rectoren weer in het bestuurscentrum!

 • Emancipatie in Delft: de gemeenteraad gaat een 25 jaar oude verordening schrappen dat vrouwen noch in kroegen mogen werken, noch aanwezig mogen zijn zonder toestemming van de burgemeester. De meest curieuze vraag is toch welke verlichte geest deze regel in 1971 opstelde en of de betreffende functionarissen al weer zonder begeleiders de inrichting mogen verlaten?

 • DLO-baas Heuver vertrekt dit jaar. Wordt zijn opvolger carpooler of houdt de Heuverchauffeur zijn baantje?

 • Goed nieuws voor de kleumende ganzen: een of andere onverlaat, agrarier van beroep, kreeg een boete van 250 gulden, omdat hij de claxon van zijn trekker gebruikte om ganzen van een perceel te verjagen.

 • Slecht nieuws voor de roeken: het Agrarisch dagblad meldt dat er inmiddels veel te veel van deze kraaiachtige zijn. Tsja, stom van die roeken, want alles wat zich in demonstratieve groepen op de akkers begeeft, zonder uitdrukkelijke toestemming van de boer, moet d'r uit, d'r af, oprotten. Kijk dat vonden wij het afgelopen najaar toen de boeren op hun landbouwschroot de snelwegen verstopten.