Nieuws - 25 januari 1996

Splinters

Splinters

  • De gemeente Wageningen dreigt drie ton mis te lopen, omdat het subsidieformulier of zo iets in een of andere stapel papier was verdwenen. Nu begrijpen we waarom Junushoff zo lang duurde.

  • We hebben het over peanuts, grijpstuivers, fooien.. , verzuchtte, kort door de bocht samengevat, een raadslid bij de discussie over het onderwijsverdeelmodel. Fijntjes wees vice-president mr H.M. van den Hoofdakker het raadslid erop dat het stuur van zijn Jaguar ook niet echt duur is, maar wel onontbeerlijk.

  • In Delft hebben ze nu een interactief voting-systeem geinstalleerd in de collegezaal, zodat docenten beter met de massa van studenten kunnen communiceren. Vroeger stak je gewoon je vinger op of werd iemand aangewezen. Stuk goedkoper.

  • Afgelopen maandag was de gemeenteraad in een kwartiertje klaar. Over de teloorgang, wederopstanding en definitieve teloorgang van een prachtig Junushoffplan werd dan ook niet gesproken.

  • Trots meldt het blad van het Leids academisch ziekenhuis dat IntroGene het intellectueel eigendomsrecht krijgt op alle vindingen van een onderzoeksgroep. Het levert de universiteit 2,1 miljoen gulden op, exclusief eventuele royalties. Hoe zat het ook alweer met publish or perish?

  • Wij vrezen dat echt is overwogen drie miljard gulden bij Fokker te laten wegvliegen. Ooit bedacht dat met dat bedrag de Landbouwuniversiteit, bij een beetje slim beleggen, tot in lengte van dagen...? Over kennisinfrastuctuur gesproken.

  • De professionals, dat zijn geloven we de profs, kunnen zich wel een beetje vinden in de nieuwe bestuurswet. Er was immers nog steeds een erudiet en eerbiedwaardig college van decanen. Nou, da's nu dus ook weg, geschrapt. Kan Ritzen niet gewoon geschrapt worden?

  • Binnenkort leest u in de dagbladen dat de Universiteit Utrecht heus niet van plan is personeelsleden te gaan uitbetalen in VVV-bonnen en dinerbonnen. De Utrechtse raad heeft namelijk aangedrongen op correctie van de eenzijdige beeldvorming over de nota Flexibilisering arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd vonden de Utrechtse raadsleden de plannen gedurfd. Dus toch gratis Pampers voor de werkende vaders?

  • De Nederlandse universiteiten aarzelen over een hoger collegegeld. Niet uit sociale compassie met de uitgeklede studenten, maar omdat ze de effecten op de wervingskracht nader willen onderzoeken. Zoiets heet nu cynisch. Misschien toch weer eens tijd voor een collegegeldboycotje?