Nieuws - 2 februari 1995

Splinters

Splinters

  • Enkele berichtjes van het zestig-plus-emancipatie-front: tweeenzestigjare drugsdealer blijkt al tweeendertig jaar aan harddrugs verslaafd. Still going strong. En, uit Italie: drie manlijke wetenschappers gearresteerd wegens seksuele intimidatie van vrouwelijke studenten. De leeftijden: zeventig, vierenzestig en achtenzestig. Waarover de studenten het meest verbaasd waren? Dat het een hoogleraar in de beta-wetenschappen was en geen notoire alfa!

  • Leuk. De bus van een vriendje bekladden met leuzen en een jodenster en de banden leeg laten lopen. Gierend van het lachen van een afstandje de reactie van de verblufte eigenaar bespieden. Maar verblufte eigenaar was niet vriendje en niet geamuseerd. Moraal 1: nummerplaat bekijken. Over de jodenster hebben we het maar niet.

  • Een kennelijk een/ tweetje tussen raadsleden en ons Amsterdams zusje Folia is voor collegevoorzitter Jan Karel aanleiding geweest de raadsleden voortaan minder informatie toe te zeggen. Het standpunt van het college was namelijk ook uitgelekt. Zoals bekend nemen colleges, ook in Amsterdam, liever geen standpunt in. Een heel pijnlijk incident dus. n Ook goed nieuws uit Amsterdam: de tweede promobursaal is begonnen en ingenomen met haar beurs van vijftienhonderd piek per maand, tweenhalf keer zoveel als de basisbeurs en maar vier meier meer dan een modale uitkeringsgerechtigde. Daarom heeft ze nog een bijbaantje; iets met koffieschenken. Ze werkt dan ook aan het instituut voor Vrouwenstudies.

  • Open deur van een organisatiepsycholoog: Je verandert geen cultuur als je niet eerst de betrokkenen het besef van de noodzaak van verandering kunt bijbrengen." We geven het maar even gratis door.

  • Om over na te denken uit Windesheim in Zwolle: De nadruk komt steeds minder te liggen op een (levenslange) baan, maar op een kwaliteitscontract." Tsja. En Shakespeare over plagiaat: Mijn plagiaten zijn dochters die ik uit een slecht gezelschap weghaal en in een goed gezelschap introduceer."

  • Voor de tegenstanders van leerstoelen-, master-, onderwijs 2000-, strategische-, beurzen- en inschrijvingsduurplannen. Eindelijk wetenschappelijk onderzocht: de zin van actievoeren. Socioloog of politicoloog, what's in a name, Duyvendak: Het verbaast me dat anderen nog niet hebben ontdekt dat je met een treinblokkade de open zenuw van de moderne samenleving raakt. Moraal 2: originele, radicale en massale acties hebben zin, mits voldoende aan networking wordt gedaan. Groepen die zich niet aan de regels houden hebben de meeste kans op succes.

  • Uit een wandelgang. Ambtenaar zegt tegen burgemeester dat een stukje Rijndijk wat versterkt wordt. Burgemeester zegt dat tegen andere burgemeesters. Persvoorlichter zegt het tegen journalist. Journaal rukt uit, filmt shovels en zand en meldt dat dijken op springen staan.