Nieuws - 11 januari 1996

Splinters

Splinters

  • Er is deze week weer eens een congresje in Zuid-Afrika. Een heel belangrijk congresje, getuige de Wageningse delegatie: vice-voorzitter college van bestuur, secretaris en adjunct-secretaris hebben gezamenlijk het vliegtuig gepakt. Vroeger volstond een rondreizend rector.

  • Een nieuw wapen in de strijd tegen natuurontwikkeling. Voormalig linkse activisten J. Velema en H. van Oost-Indie wijzen de gemeente erop dat het uit is met de driejaarlijkse schaatspret, bij het doorsteken van de nevengeul in de uiterwaarden. Ach, vroeger ging het tenminste nog ergens over.

  • We begrijpen nu ook de verzuchting van een gemeente-official tijdens de nieuwjaarsreceptie beter. In Wageningen is of de carnavalsvereniging tegen, of de linkse scene en meestal beide." Democratie leidt tot handhaving van de status quo, zullen we maar denken.

  • Hoewel universiteitsraad en college van bestuur afspraken voortaan gezamenlijk de schouders onder het beleid te zetten, zijn ze het toch weer een beetje oneens. De raad wilde graag een eensluidend en eenduidig standpunt over de nieuwe bestuursstructuur. Vindt het college niet nodig. Logisch, want dat krijgt straks bijna alle macht en dus moet je je vooraf nergens op vastleggen. Eigenlijk begrijpt de raad dat best.

  • Agro-systeemkunde is best een leuke en belangrijke studierichting. Alleen begrijpt niemand, ook aankomende studenten niet, wat agro-systeemkunde eigenlijk is. Vandaar dat wordt gezocht naar een nieuwe naam. Logistiek en management scoort hoog. Dat begrijpt iedereen zeker wel?

  • We horen weinig van actievoerende boeren de laatste tijd. Zeker te druk met het organiseren van al die tochten op natuurijs.

  • Studiefinanciering is big business. Een advertentiepagina in De informatiekrant voor studerend Nederland kost 75 duizend gulden. Een druppel op de gloeiende plaat, noemt een woordvoerder van de Informatie Beheer Groep de reclame in hun ongevraagd drukwerk. Merkwaardig, zo noemen studenten hun basisbeurs.