Nieuws - 23 november 1995

Splinters

Splinters

 • Dichters maken het ongrijpbare grijpbaar. Zo ook de Wageningse poeet A. de Groot, die in zijn gedicht 196 minuten is 360 seconden het publiek het verstrijken van de tijd tot in zijn botten wilde doen voelen. 1, 2, 3, 4, .... 360 was de bedoeling. Ergens halverwege greep de presentatrice van de happening Dichter bij Wageningen in en werd de performance afgebroken. De Wageningse culturele elite prefereert kennelijk dichters die het grijpbare ongrijpbaar weten te maken.

 • Van Aartsen wil iets doen voor de vissers en tegen aalscholvers, beschermde vogels waarvan er een kleine vijftienduizend rond het IJsselmeer hangen. De vogels krijgen de schuld van de teruglopende vangsten. Uit rapporten blijkt dat dat komt door zinloze bijvangsten in de palingfuiken van de vissers en niet door de scholvers, maar Van Aartsen heeft kennelijk iets nodig voor zijn beschadigd boerenimago. Bah.

 • Een felicitatie voor de universitaire afdeling PP: de universiteit is haar boerenimago kwijt. De Volkskrant noemt ons nu de Afwaskwastuniversiteit.

 • Vorig jaar had ze nog tientallen aankomende eerstejaars op haar voorlichtingscollege over het Wereldvoedselprobleem. Dit jaar kwam nog geen handvol scholieren af op het college van prof. dr A. Niehof. Dat ging dan ook over het gezin en de hoeksteen enzo.

 • Tijdens een discussie-avond over de nieuwe Ritziaanse bestuursstructuur - u weet wel: veel top, weinig basis - meende collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos dat hij zelf mag weten welke bevoegdheden hij delegeert. Geen sprake van, doceerde onze bedrijfsjurist mr. H.O. Gorter, delegatie moet bij wet worden geregeld. Je mag ook niets.

 • De domme, domme Australiers dachten dat ze met een dubbel hek een experimenteel virus tegen konijnen binnen konden houden. Nee dus! Inmiddels sterven konijnen als ratten in een gebied zo groot als Nederland, hetgeen natuurlijk uiteindelijk de bedoeling was.

 • Na de Airmiles kondigt zich de volgende klantvriendelijke anti-milieu-actie aan: het midden- en kleinbedrijf komt met Parkeermiles. Geen ons maar gewoon zegeltjes.

 • De vertragingen op de sneldienst Interliner blijken mee te vallen, kopt het Gelders Dagblad. Meevallen!!? We zijn al aardig geconditioneerd: bij openbaar vervoer denkt je kennelijk als eerste aan vertraging.

 • Studenten in Frankrijk protesteren massaal tegen te krappe onderwijsbudgetten, uitpuilende collegezalen en overvolle faculteiten. We geven het maar even door.

 • De baas van de Edense brandweer mag zes seconden reistijd buiten de afgesproken zone rondom de brandweerkazerne gaan wonen, maar hij moet dan wel een bromfiets kopen om op tijd te zijn. Hard fietsen mag ook, zegt de gemeente. Nou ja.

 • Wonderlijkste voetbalbeeldspraak van de week: ...Dan had ik mijzelf niet recht meer in de ogen kunnen kijken." Blijven oefenen.