Nieuws - 26 januari 1995

Splinters

Splinters

  • Eindelijk concrete plannen voor een vierde gewas. En uit onverdachte hoek: justitie wil de produktie van hennep vrijgeven. Gereguleerd, maar aan regulatie zijn onze boeren wel gewend. Het aardige van dit gewasje is dat de afzet en verwerking voor de verandering op orde zijn. Helaas voor de boeren zijn hun traditionele kompanen, CDA en VVD, heel erg, en heel erg moreel, tegen.

  • Voor de nieuwbouw van ons zusje IBN-DLO worden tientallen miljoenen uitgetrokken. Het wordt dan ook een milieu- en mensvriendelijk gebouw en van Brussel tot Den Haag tasten de bureaucraten in de buidel. En wat bewijst dit? Volgens ons dat milieu- en mensvriendelijk bouwen onbetaalbaar is.

  • Breng wat structuur aan in het overheidsbeleid en de burger voelt zich weer betrokken. Dat blijkt wel uit de meer dan 1100 reacties op een Structuurvisie van de gemeente Ede. Het gemeentebestuur heeft zelfs besloten de visie op een aantal punten te wijzigen. Kijk aan!

  • Dan wordt Wageningen toch wel erg dorps. De raadsleden buigen zich over de ARBO-knelpunten in het gemeentehuis, tocht, optrekken, afstapjes, vloerbedekking en dat soort dingen. Wat kost het? Ach, een slordige twee ton.

  • Meevaller voor in De Wereld exposerend surrealist: twee kunstwerken zijn door een kennelijke liefhebber achterover gedrukt. Verzekerde waarde: ettelijke duizenden guldens en die worden uitgekeerd.

  • De glastuinbouw, die er zo prat op gaat zonder subsidies te opereren, hoeft geen energieheffing te betalen. De champignontelers moeten gewoon betalen. Hadden ze maar moeten lobbyen. Zo kennen we ze weer in Den Haag.

  • Nu is ook Duitsland al tegen de kistkalveren die we volgens vleesman Tazelaar allang niet meer hebben. Maakt niet uit; het niet geproduceerde kistkalfvlees gaat toch vooral naar Italie t.b.v. de Saltimboca.

  • De mestverwerkingstechnologen krijgen slag op slag. Nu weer vindt een stadse rechter dat een fabriek in Zeeland (N.B.) de emissierichtlijn met een factor twaalf overschrijdt. Nee, edelachtbare, de fabriek is er juist op gericht de ammoniakemissies terug te dringen... Toch?

  • Schokkend nieuws uit Amsterdam: de plattelandsvrouwen zijn niet langer de drager bij uitstek van het sociale leven in hun gemeenschap. Ze kiezen namelijk voor betaald werk. Heeft toch ook iets sociaals vinden we.