Nieuws - 14 september 1995

Splinters

Splinters

  • Oud-premier Lubbers is prof. geworden in Tilburg. Zelfs het televisienieuws bracht zijn inauguratie. Of een type als Lubbers nu meer studenten trekt is de vraag. Generatie X heeft namelijk een hekel aan politici.

  • De Bangkok Post heeft zich gebogen over het wonderlijke feit dat de grote leermeester van Lubbers nooit een vaste aanstelling heeft gekregen: Why God never received tenure at any university. Schokkende conclusies: slechts een publikatie, in een niet gangbare taal, geen referenties, twijfel of hij de werkelijk auteur is, wat heeft hij gedaan nadat hij de aarde heeft gecreeerd, geen enkele wetenschapper kan de resultaten repliceren, geen toestemming van de ethische commissie om mensen te gebruiken, hij trachtten een mislukt experiment weg te spoelen, kwam bijna niet naar college en volstond met het advies: lees het boek en hoewel er maar tien leerdoelen waren zijn bijna al zijn studenten gezakt.

  • Nu Ritzen het aantal studenten op de universiteiten wil terugdringen overweegt het college van bestuur een Taakgroep min.

  • Corpsgezelschap Herenstraat 6 schrijft ons nooit geld gekregen te hebben van de gemeente. Tevens schrijft de praeses van de groep dat ze houden van een lolletje, bij tijd en wijle rotzooi maken en in mindere mate herrie maken. Het trappen van rotzooi is ons echter vreemd. Waarvan akte. De studenten menen, in tegenstelling tot het Postcodeboek, dat hun straat Heerenstraat heet. Dat meldt althans het bordje op de gevel van het Heerenhuis.

  • De oudste universiteiten van Nederland tooien zich met de verzamelnaam Klassieke universiteiten en het begrip is door het blad Onze Taal opgepikt als nieuw woord. Ze hebben het dus, heel klassiek, gewoon verzonnen.

  • Een leverancier van gratis ansichtkaarten gaat zich exclusief op de 450 duizend studenten in het hoger onderwijs richten. 150 duizend kaarten kost een adverteerder nog geen negentienduizend gulden, maar dan heb je wel exclusief een weinig kapitaalkrachtige doelgroep te pakken. Misschien iets voor de LUW met een kaart gericht op doorstromers.

  • Het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland bedraagt 2.3 procent. Wereldwijd scoort alleen Botswana slechter. Landen als Iran, Turkije, Pakistan en China laten ons land ver achter zich. Het percentage vrouwelijke wetenschappers in Nederland bedraagt 13.2 procent en daar scoren alleen Pakistan en Iran slechter. Een aparte emancipatiecommissie in Wageningen was niet meer nodig zei u?