Nieuws - 6 juli 1995

Splinters

Splinters

  • Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar deelde collegelid Van den Hoofdakker complimentjes uit: We hebben genoeg onderwijskundigen in huis, maar ik sluit niet uit dat we af en toe een wat professioneler iemand zullen inhuren.

  • Ook aardig was zijn frontale aanval op de bureaucratie: Waarom zou je dingen regelen die wel vanzelf gaan.

  • Met enig cynisme constateerde collegevoorzitter Vos dat de universiteitsraad ondanks de nieuwe zakelijkheid toch meer dan een uur wijdde aan de sportkaartprijs.

  • Met hetzelfde cynisme had hij kunnen constateren dat het invoeren van een financieel administatiesysteem aan de universiteit, bij uitstek een onderwerp waarbij geen enkele democratische raadsbemoeienis vereist was, een ongekende puinzooi is geworden. Gelukkig zijn er geen verantwoordelijken aan te wijzen, al meent de raad dat het college toch maar de dagelijkse leiding van het project op zich dient te nemen.

  • Herinnert u zich onze canard nog; dat de technische universiteiten samen gaan werken. Het blijkt nu dat Delft de adressen van studenten met als eerste keus Twente heeft opgevraagd...Als die als tweede keuze Delft hebben, krijgen ze een lieve brief.

  • Een LUW-medewerker bestelt een interessante brochure en krijgt een reusachtige envelop met een A-viertje dat het ding er even niet is. Attent van die computer, denk je dan. De dag daarna ligt een even grote envelop in de bus met de gevraagde stukken. Tsja.

  • Ze denken veel te weinig mee over de problemen, ze leunen achterover, wachten tot we weer een plan hebben en zeggen dan doodleuk: nee, verzin maar weer iets anders. Een citaat in ons zusje Folia over de houding van het Amsterdams college van bestuur. Gewoon ter lering en vermaak.

  • Binnenkort verschijnt het boek Heidens Nederland. Nou en? Wel, daarin wordt nog eens beschreven hoe de Christenen heidense heiligen en gebruiken annexeerden en hoe de godin van de vruchtbaarheid Ceres werd verdrongen door de masculiene Sint Jan. Lopen we in Wageningen weer achter en wel zo'n dertien eeuwen.

  • Hij gaat uit de raad en we zullen hem missen: mister TAP Paul Heeres houdt het voor gezien en dommelde tijdens de discussie over dat financiele systeem alvast in slaap. Het weerhield hem er overigens niet van om een betoog(? ) af te steken tegen de vorige sprekers. We zullen hem missen.