Nieuws - 15 juni 1995

Splinters

Splinters

  • Het advies om geen eieren te eten is een communicatiefout geweest. Professor Martijn Katan in de Volkskrant over het gecis en getrans aan ontbijttafels. Zou Rob Tazelaar van het eierproduktschap nu met een schadeclaim komen, want de communicatiefout was wel heel succesvol.

  • Het Wirtschaftswunder en de technologische politiek van Duitsland hebben een magische aantrekkingskracht op Nederlandse ondernemers en politici: in Duitsland doen ze alles beter! Echter: Geldgebrek, maar ook laksheid en gemakzucht hebben jaren achtereen een remmende invloed gehad op innovatie en research in de BRD. Het is niet al goud dat blinkt. Helaas in Nederland is het nog slechter gesteld met de technologie; om op gelijke voet te komen met Duitsland, zijn er de komende jaren 30.000 ingenieurs meer nodig, zegt studie-ontmoediger Ritzen.

  • Shell, verlegen om een lekker schandaal nu Zuid Afrika weer mag, besluit om smerige olietanks in de Noordzee te dumpen. En dan toch prijzen uitdelen aan Utrechtse chemici voor minder belastende rontgenopnamen.

  • Dan komt ons Unilever progressiever in het nieuws. Het concern trekt zich niets aan van christelijke pressie in de VS en blijft een Amerikaanse sekssoap sponsoren. Amerikaanse seks dan, met weinig geweld en veel blote enkels. Tank geen Shell en koop Omo Power.

  • Gegeven de tijdshorizon zullen wij daarin bij de verdeling van de middelen sociaal beleid de toekenningen voor 1995 en 1996 integreren???? Gewoon een briefje van het college aan de voorzitter van de raad. Een en ander betekent echter niet dat we doorleven alsof er niets aan de hand is. Zo, u bent weer helemaal bij.

  • Bericht voor het emancipatiefront van pioenrozenexpert Hennie de Ruiter: Koopt het vrouwtje nu een mooi bosje, want de kwaliteit is goed, dan gaat ze vijf dagen later weer pioenrozen kopen.

  • Vakkenevaluatie: prima, prima, prima. De resultaten ervan mogen echter niet breed worden verspreid en al helemaal uit den boze is het aanspreken van individuele docenten op een negatief oordeel. Dus wil de vaste commissie onderwijs geen consumentengids voor studenten en is het college van bestuur het daar mee eens. Hierbij dopen we de vco om in vcd: vaste commissie docentenbelangen?

  • Tip uit Utrecht voor tegenstander van de identificatieplicht: plak met tweecomponentenlijm een kopie van het paspoort op een stoeptegel. Verf het geheel over met rode ecoline en je hebt een rechtsgeldige, niet te kopieren kopie. Saaier, maar ook effectief, is het paspoort verkleinen tot postzegelformaat.

  • De infotheek mag wel weg en studentendecanen en dito artsen liggen een beetje onder vuur, maar sport is goed, sport moet. Als je de sportkaart met een geeltje of twee per student verhoogd, twee pilsjes per maand, hou je de primaire service van de universiteit overeind. Geef niet toe aan die sportverdwazing en maak ook dat fascinerende Bommen een knaak duurder.