Nieuws - 7 mei 1998

Splinters

Splinters

Splinters
  • Hogescholen verkopen hun opleidingen als waren het wasmiddelen. Vernieuwd, nieuw, nog nieuwer... dat zijn glossy en full color de leuzen. Nu wil het toeval dat er al twee jaar geen toestemming is gegeven voor nieuwe opleidingen. Er klopt van de hele werving dus geen ene malle moer. De HBO-raad - u weet wel, die overkoepelende club die zich overal mee bemoeit - ziet hier geen corrigerende taak voor zichzelf weggelegd. Diezelfde HBO-raad wilde indertijd ook absoluut niet dat kwaliteitsoordelen openbaar gemaakt worden. Studenten bedotten staat kennelijk hoog in het vaandel van het hbo
  • De niet te onderdrukken neiging om voortdurend het Nederlands hoger onderwijs te hervormen is het Duitse blad Der Spiegel een lust voor het oog. Talloze uitgehervormde Nederlandse docenten wijzen daarentegen vergeefs en uitgeput te pas en te onpas op de zegeningen van de grundliche Deutsche Bildungsuniversitat. Tikkie bizar toch wel
  • Milieugemeente Wageningen met haar groene experimenteermilieuwethouder maakte zich weer eens onsterfelijk belachelijk door een vergunning af te geven voor het dempen van een sloot ergens in de buurt van de Van Uvenweg. De sloot huisvestte honderden kleine watersalamanders, een beschermde diersoort! Slordig. Nog slordiger is dat de gemeente helemaal niet over het dempen van sloten gaat. Dat is een bevoegdheid van het waterschap. Pikant detail: de verantwoordelijke wethouder is zelf gekozen lid van dat waterschap. Hij kon het dus weten
  • Er is een nieuw onderwijstraject opgezet: het zogenaamde duale leren. De student werkt en volgt colleges. Niets nieuws, zou je denken, want bijna elke student werkt en volgt colleges. De onvermoeibare onderwijshervormer Ritzen heeft echter verzonnen dat de duale studenten een bijna fulltime baan aangaan en toch een universitaire titel kunnen behalen. Da's dus het type student dat weinig beroep doet op universitaire faciliteiten, zou je denken. Een goedkoper type dus dan die gewone werkende types. Logisch dat Ritzen extra geld voor zijn experiment heeft uitgetrokken. Logisch is ook dat de universiteiten het duale leertraject niet zien zitten, maar het geld toch aanpakken