Nieuws - 26 februari 1998

Splinters

Splinters

Splinters
  • Het college van bestuur zal niet dulden dat vakgroepen zich in hun correspondentie of publieke presentaties tooien met andere dan de officiele benamingen. Ferme taal, dat zien wij graag. Zoals bij elk beleidsvoornemen zijn we benieuwd naar de implementatie. Wordt al onze post voortaan geopend, krijgen we inspecteurs te velde die langs koffietafels sluipen of stiekem op symposia opduiken? En wat zou de sanctie zijn? Veroordeling tot deelname aan beleidsdiscussies op het bestuurscentrum moet afdoende afschrikwekkend zijn
  • Aangrijpend ontroerende en emotionele discussie bij Catherine over het onderschatte probleem van analfabetisme in Nederland - ons land telt zeker zeshonderdduizend analfabeten. Best veel. Dus was het heel nuttig dat onder in beeld een telefoonnummer verscheen, waar analfabeten om hulp kunnen vragen. Schrijft u dat even op, zei de presentatrice nog
  • Over 25 jaar is de onkruidbestrijding in Wageningen gifvrij, meldde ons WUB vorige week. 't Blijft toch een landbouwstad he
  • Een schaap voor Marianne Timmer en een koe voor Ids Postma. Hopelijk blijven de families nu wel binnen de fosfaat- en nitraatnormen, om maar niet te spreken van de melkquota
  • Het Agrarisch Dagblad meldt dat de regenval in Florida zware schade veroorzaakte aan de landbouw. Wij herinneren ons vooral dertig doden... Over oogkleppen gesproken
  • Volgens het blad Nature biotechnology zijn er inmiddels muizen die menselijk groeihormoon pissen. Als straks uw kind maar blijft doorgroeien, dan weet u dat er een paar muizen zijn ontsnapt
  • Er is nu ook een genetische gemanipuleerde mais die beter verteerd wordt door varkens. Komt er minder fosfaat in het milieu. Het wachten is op mais die in plaats van kolven gelijk karbonade levert
  • De noordelijke schone kip komt eraan, meldt het Agrarische Dagblad. In Kornhorn gaan ze namelijk kippenmest verbranden en de warmte leveren aan omringende bedrijven. Dat noemen ze dan duurzaam. Zou het direct verbranden van het kippenvoer niet een hoger rendement opleveren?