Nieuws - 22 januari 1998

Splinters

Splinters

Splinters
  • Op de markt, zo vlak voor het Cunerapand, zijn onlangs door de gemeente leiboompjes geplaatst. Romantisch, feestelijk, milieuig... kortom hulde. Nog onlangser is de gemeente begonnen om tussen de boompjes en het pand diepe sleuven te graven. Dynamisch, werklustig, rioolig. Op de redactie kan worden ingezet op de overlevingskansen van de boompjes
  • Even vermakelijk is de chaos op de eenrichtings eenautobaan aan het begin van de Churchillweg. Fanatieke anti-auto-luwe-binnenstad-mobilisten pogen regelmatig met grimmige blik de eenautobaan om te toveren in een tweebaansweg. Dat gaat niet lang goed. Ook hier kan worden ingezet en wel op het eerste frontaaltje
  • Terwijl een ieder in Nederland, van NS tot zelfs ANWB, de mobiliteit poogt terug te dringen overlegt de Wageningse universiteit, toch de milieu-universiteit bij uitstek, met Nijmegen en Utrecht over het uitbesteden van vakken. We adviseren de raad van bestuur om een keertje, zonder auto met chauffeur natuurlijk, op en neer te karren naar Nijmegen
  • Echt waar. Er is een studie verricht naar het effect van magnetronbereiding op de kwaliteit van biologische producten
  • Anti-Amerikaanse gevoelens op De Leeuwenborch, zo meldde een zegsman, naar aanleiding van de universitair-restauratieve Amerikaanse week. Altijd al gedacht dat ze daar een paar decennia achter liepen
  • Universiteit Wageningen en AEX-termijnmarkten gaan samenwerken, meldt een trots persbericht. Nog even en ons hoofdkantoor verhuist naar Amsterdam
  • We krijgen soms niet eens respons op vragen die we daar voorleggen. Dat is irritant, want wij krijgen een tierende teler aan ons bureau. (...) Zij zouden zich meer moeten orinteren op de achtergronden van de locaties en de dingen die zich daar afspelen. Een citaat uit de faculteit? Neen, dit was een medewerker van de Greenery. Inderdaad, de net gereorganiseerde, gefuseerde Greenery. Door wie ook al weer?