Nieuws - 27 november 1997

Splinters

Splinters

Splinters
  • Het gonsde weer van geruchten op de nieuwjaarsreceptie. Zo meldden doorgaans wel ingelichte bronnen uit de buurt van soms goed ingelichte kringen dat de naam voor de nieuwe onderzoekschool over de groene ruimte wordt... de Greenery
  • Ons lijfblad Quote meldt dat de EU jaarlijks 181 miljard, dus met negen nullen, uitgeeft aan subsidies. Den Haag blijft licht achter met zo'n 41 miljard. Ook per jaar. Waar 't naartoe gaat? Naar het doelgroepenbeleid bijvoorbeeld dat het versnellen van het realiseren van beleidsdoelen van de landbouw wil realiseren, door het bevorderen van initiatieven die niet passen binnen andere regelingen. Wat niet binnen andere regelingen past moet wel heel bizar zijn, want de subsidiestromen lopen langs witte werksters, cursussen tegen vliegangst, coffeeshops, paasvee, centrumdemocraten, bananen, visserijvliegtuigjes, jeugdherbergen en noodlijdende Groningse bedrijven, zoals de Avebe. De Avebe?
  • De intrigerende VPRO-documentaire afgelopen zondag over wat er nog zoal te ontdekken valt in de wereld volgde ook de prominente Nederlandse paddestoelendeskundige dr Eef Arnolds. Eindelijk weer eens een Wagenings wetenschapper in beeld. Waarom we Voorlichting er niet over hoorden? Omdat de deskundigheid van onderzoeker Arnolds niet helemaal meer past in het profiel van onze universiteit en zijn onderzoekstation in Wijster dus wordt gesloten. Paddestoelen behoren zelfs niet tot de core business van Ecologische landbouw
  • Omdat het WUB deze week een nieuwsflits ontbeert kunnen wij u melden dat de fusie-ontwikkelingen wederom op schema liggen. Deze mededeling dient u vanaf heden op te vatten als een axioma. Een ander axioma is dat verdergaande samenwerking altijd nauwkeurig wordt onderzocht en dat de eerste resultaten stimulerend en hoopgevend zijn
  • Slechts 25 procent van de personeelsleden heeft de moeite genomen een stem uit te brengen voor de ondernemingsraad. Dit teleurstellend percentage, dat zelfs achterblijft bij de verkiezingen voor het ondefinieerbare Waterschap, wordt geweten aan de ijzige koude. Doelde men op een bestuurlijk-democratische ijstijd of op real-time meteorologische omstandigheden?
  • Communicatie tussen bestuur en personeel dient bij voorkeur niet via dit blad te verlopen, meldde rector Karssen bij zijn nieuwjaarspeech. Wij geven het desondanks maar even door
  • Hoewel het niet oorbaar is een gegeven trekker onder de motorkap te kijken, meldden velen ons de spiritualien in het kerstpakket te missen. Het fermenteren van de ananasschijven was helaas niet voor de kerst voltooid