Nieuws - 28 maart 1996

Speelman voorzitter onderwijsinstituut

Speelman voorzitter onderwijsinstituut

Prof. dr ir L. Speelman is kandidaat voor het voorzitterschap van het onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen. Het college van bestuur zoekt derhalve een nieuwe voorzitter voor de vaste commissie voor het onderwijs. De kandidatuur van Speelman is nog niet officieel bekendgemaakt. De namen van de bestuursleden worden pas openbaar als het college de kandidaten voordraagt aan de universiteitsraad. Insiders verwachten echter dat dit niet lang meer op zich laat wachten.