Nieuws - 5 oktober 1995

Solliciteren tijdens studie is voorwaarde voor uitkering

Solliciteren tijdens studie is voorwaarde voor uitkering

Studenten van de Landbouwuniversiteit moeten in de laatste fase van studie het maximale gedaan hebben om werk te vinden. Pas dan hebben zij recht op een uitkering na de studie. Dit is in het halfjaarlijkse overleg tussen het college van bestuur en het gemeentebestuur aan de orde gekomen.

Hoofd sociale dienstverlening, W. Schuitemaker: De ingenieur komt eerst bij het arbeidsbureau voor werk. Is dat er niet, dan komen ze bij ons voor een uitkering. Wij hebben, in samenwerking met KLV en het arbeidsbureau, medewerkers opgeleid die de ingenieurs bijstaan, bijvoorbeeld in het maken van een plan om werk te vinden. Alleen als de ingenieur daar niet aan meewerkt, volgen strafkortingen en wordt tenslotte de uitkering geheel gestaakt."