Nieuws - 2 november 1995

Sociologie onderzoekt milieuconvenanten

Sociologie onderzoekt milieuconvenanten

De vakgroep Sociologie begint komend voorjaar een tweejarig onderzoek naar milieuconvenanten binnen Europa. Subsidieverlener is de Europese Unie, die zeven ton heeft uitgetrokken voor het project. Nederland heeft ruime ervaring met vrijwillige milieu-afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Inmiddels zijn er meer dan honderd; daarmee is Nederland koploper binnen de EU. Niet alle convenanten zijn echter even succesvol. Sociologie gaat samen met de Deense Universiteit van Aarhus en de Oostenrijkse Universiteit van Salzburg onderzoeken onder welke voorwaarden convenanten een geschikt beleidsinstrument zijn. In het onderzoek worden Nederlandse, Deense en Oostenrijkse convenanten op hun merites beoordeeld. Daarnaast bekijkt de vakgroep of een milieuconvenant ook een geschikt instrument is voor de Europese Commissie zelf. De hoop is dat een convenant tussen de Commissie en de Europese industrieen een effectiever en flexibeler instrument is voor een goed milieubeleid dan de trage Europese
milieuwetgeving.