Wetenschap - 9 november 1995

Sociale wetenschappen op Internet

Sociale wetenschappen op Internet

ProGAMMA is een van de expertisecentra die ontstaan zijn na het Informatica Stimuleringsprogramma van de regering zo'n tien jaar geleden. In het algemeen is er toen niet veel terechtgekomen van het opzetten van expertisecentra, maar ProGAMMA is hierop duidelijk een uitzondering. ProGAMMA wordt ondersteund door het Rijk en de universiteiten van Amsterdam, Tilburg, Groningen, Nijmegen, Twente, Utrecht en Leuven. Waarom ontbreekt Wageningen in deze lijst?

De informatie van het interuniversitaire expertisecentrum is te vinden op het Internet-adres http://www.gamma.rug.nl. De gebruiker krijgt informatie over de doelstelling, opzet en diensten van ProGAMMA. Voor de gammawetenschappers tracht ProGAMMA innovatieve computertoepassingen te verspreiden. Verder verstrekt het centrum inlichtingen over beschikbare software. Met name de databank SIByl presenteert een uitvoerige lijst van software-produkten. De voornaamste toepassingsgebieden van deze software zijn:

  • computer aided behavioral observation and data registration
  • statistical analysis
  • decision support systems

    Voor de sociologisch georienteerde wetenschappers binnen de LUW een belangrijk Internet-adres.