Wetenschap - 25 april 1996

Sociaal-wetenschappelijk onderzoekspracticum

Sociaal-wetenschappelijk onderzoekspracticum

Het Vak

 • L050-205
 • Drie studiepunten
 • Docent: dr C. de Hoog
 • Verplicht voor M30A
 • Colleges, groepswerk, individueel werk
 • Geevalueerd mei 1993

  In de evaluatie kwam naar voren dat studenten de groepsgrootte als hinderlijk ervoeren. Er kwam te weinig feed back op wat studenten doen, de inbreng van studenten was gering. Docent De Hoog moet constateren dat het probleem helaas vanzelf is opgelost. In die tijd had ik 35 studenten. Dat is dramatisch teruggelopen naar twaalf. Subgroepjes zijn dus niet meer aan de orde. Ik denk ook dat in die tijd de romantische gedachte nog leefde dat in kleine groepjes groepsvorming optreedt en dat in de plenaire bijeenkomst de discussies, de confrontatie losbarst. Maar ja, zo werkt dat niet."

  En studenten zijn veranderd, zakelijker. Ze voeren een opdracht uit, zonder discussie, zijn volgzamer. Ze zijn zeker niet slechter geworden, maar wel anders."

  Studenten constateerden dat er een slechte afstemming met veel overlap bestond met het vak Methoden en technieken 1B. De Hoog zou met de docent van dat vak gaan praten. Dat heeft geleid tot een andere opzet van het sociaal-wetenschappelijk onderzoekspracticum. Nu is het wel zo dat studenten die het vak oppervlakkig volgen en in twee vakken hetzelfde woord horen, meteen roepen dat er overlap in zit. Maar ik behandel het analyse-gedeelte nu veel summierder en verwijs studenten die daar meer van willen weten naar Nooij. En dat werkt voor iedereen bevredigend. Het gaat zelfs zo ver dat we van plan zijn om samen met het statistisch practicum SPSS een onderwijsblok te vormen."

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.