Nieuws - 22 januari 1998

Snorkerig taalgebruik

Snorkerig taalgebruik

Snorkerig taalgebruik
KCW
Van de oproep om te reageren op het eerste concept van de strategische visie van KCW hebben 59 instanties en personen gebruik gemaakt. De zeven individuele reacties kwamen alle uit de LUW. De voornaamste punten van kritiek: de geringe aandacht voor het onderwijs, de voorgestelde missie, de structuur van KCW en de positie van de milieu-, basis- en maatschappijwetenschappen
Dierwetenschappen
De onderzoekschool Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) en het departement Dierwetenschappen voelen zich onderbelicht in de strategische visie. Ze vinden dat de plantwetenschappen relatief veel aandacht krijgen, terwijl 55 procent van de Nederlandse landbouwproductie wordt omgezet in de veehouderij
Staring-centrum
Het Staring-centrum (SC-DLO) is bang dat het ministerie van LNV af wil van de gedwongen winkelnering bij KCW als dit zich op de markt richt. Grote aandacht voor de externe markt kan er volgens SC-DLO toe leiden dat het ministerie ondergeschikt wordt gemaakt aan andere opdrachtgevers. Het centrum waarschuwt voor de positie van beoogde deelnemers aan KCW, zoals Stoas, het IAC en de proefstations. Zij dreigen ondergesneeuwd te raken en te degraderen tot tweederangs partners.
Oskam
Econoom prof. dr ir Arie Oskam mist de onderbouwing van de strategische visie. Hij had gehoopt dat het stuk gebaseerd zou zijn op toekomstverkenningen van bijvoorbeeld de FAO, de WRR of het Centraal Planbureau. Oskam vindt het taalgebruik in de nota snorkerig. De nota kent een nogal gezwollen taalgebruik, wellicht onder de veronderstelling dat iets geweldig goed is wanneer men dat maar vaak genoeg zegt. Zelf ga ik daar niet van uit.
Tramper
Volgens onderwijsdirecteur prof. dr ir Hans Tramper is de strategische visie geen blauwdruk voor een toekomstig KCW, maar vooral een beschrijving van de stand van zaken binnen KCW. Hij is daar niet ontevreden over. De bestuurders moeten de tijd nemen om tot een gedegen toekomstvisie te komen. Het onderwijs moet in de toekomst aangepast zijn aan de individuele wensen van studenten. Nodig is de overgang van het huidige, weinig flexibele onderwijssysteem dat de laatste 150 jaar niet wezenlijk veranderd is, naar een dynamische leeromgeving die recht doet aan ieder individu. Tramper ziet een belangrijke rol voor de computer in het onderwijs
Onderwijsinstituten
De onderwijsinstituten willen meer aandacht voor de student als belangrijke klant van KCW. Voor communicatie en voorlichting aan potentiele studenten kan niet volstaan worden met de minimale aanduiding waarvan in het concept sprake is. Studenten dienen als afzonderlijk te benaderen doelgroep te worden opgenomen. De instituten willen een sterkere positie van de maatschappijwetenschappen in KCW. De relatie tussen technische en maatschappijwetenschappen is volgens hen typisch Wagenings en mag niet verloren gaan