Nieuws - 18 januari 1996

Snelle bladafsplitsing geeft niet meer appels

Snelle bladafsplitsing geeft niet meer appels

Promoties

Wanneer bij appelbomen de knoppen uitlopen, splitsen ze ongeveer elke week een blad af. De knoppen kunnen vervolgens uitgroeien tot bloemtrossen en later appels, of tot vegetatieve scheuten. Plantenfysiologen dachten lange tijd dat knoppen uitgroeien tot bloemtrossen wanneer ze elke zeven dagen of sneller een blad afsplitsen, en dat ze uitgroeien tot vegetatieve scheuten wanneer de intervallen langer duren en er daarom ook minder bladeren aan de knoppen zitten. Dr F.A. Verheij, die 15 januari promoveerde bij prof. dr J. Tromp van de vakgroep Tuinbouwplantenteelt, vond echter geen enkele correlatie tussen de snelheid van bladafsplitsing en het aantal bloemknoppen.

Verheij onderzocht de mechanismen achter bloemknopvorming bij verschillende appelcultivars. Inzicht hierin kan leiden tot teeltmaatregelen om meer appels aan de bomen te krijgen.

Ondermeer door bladafsplitsingssnelheden te meten en vele knoppen uit elkaar te peuteren, ontdekte de promovendus dat een hogere omgevingstemperatuur wel leidt tot snellere bladafsplitsing, maar niet tot meer bloemknoppen. Ik denk wel dat de weerlegging van het verband tussen bladafsplitsingssnelheid en bloemknopvorming wordt geaccepteerd" licht Verheij toe, De hypothese was slechts een keer uitgezocht. Het uitpeuteren van de knoppen is namelijk een heel werk."

Verheij vond ook geen verband tussen de bloemknopvorming en de concentratie van de zogeheten polyaminen in de knoppen. Polyaminen zijn koolstofketens met een enkele stikstof op de plaats van een koolstof. Ze binden aan nucleinezuren, eiwitten en celmembranen. Omdat ze zich in snelgroeiende weefsels ophopen - iets wat Verheij heeft kunnen bevestigen - wordt verondersteld dat ze betrokken zijn bij celdelingen.

Dat er geen verband is tussen de concentratie polyaminen en bloemknopvorming versus scheutvorming, betekent overigens niet dat polyaminen daar geen invloed op hebben, aldus de promovendus. De concentratie zegt namelijk niks over de activiteit van de stof. Misschien is een deel van de polyaminen al afgebroken op het moment van de meting.