Nieuws - 9 mei 1996

Snel computer-account voor studenten

Snel computer-account voor studenten

Het college van bestuur heeft een ton extra uitgetrokken om alle studenten versneld een account te geven voor het computernetwerk van de LUW. Het bedrag komt uit de beleidsruimte van het college. Volgens het college moeten alle LUW-studenten in 1997 beschikken over een eigen netwerk-account. Dit studiejaar kregen alle eerstejaars al toegang tot het LUW-netwerk. Ouderejaars hebben veelal toegang tot het netwerk via de vakgroep waar ze een afstudeervak doen. Voor de tussengroep was tot nu toe echter niets geregeld.

Met een eigen account kunnen studenten op de universiteit gebruik maken van de voorzieningen die het computernetwerk biedt, zoals e-mail. Het verstrekken van accounts staat los van het streven om studenten thuis aan te sluiten op het netwerk.