Nieuws - 7 september 1995

Sluipwesp is beste bestrijder katoenluis

Sluipwesp is beste bestrijder katoenluis

De sluipwesp biedt de beste kans op een succesvolle bestrijding van de katoenluis. Dat is de mening van ir M. van Steenis, die 13 september promoveert op onderzoek naar de biologische bestrijding van katoenluis in komkommer bij dr ir J.C. van Lenteren, hoogleraar Entomologie. Van Steenis voerde het onderzoek uit op het proefstation voor de Tuinbouw onder Glas.

De biologische bestrijding van de katoenluis is moeilijk omdat het diertje zich zeer snel voortplant. Bovendien is de katoenluis resistent tegen het selectieve bladluismiddel Primicarb. Van Steenis concludeert uit literatuuronderzoek dat de sluipwesp de beste kans biedt op een succesvolle bestrijding van de katoenluis. De sluipwesp legt een ei in de bladluis. De wespelarve eet de luis van binnenuit op, verpopt zich en kruipt als sluipwesp weer uit de bladluis.

Volgens Van Steenis kan de sluipwesp kolonies herkennen en onthouden welke al bezocht zijn. Het bezoek blijkt af te hangen van het aantal luizen in een kolonie, het percentage dat al geparasiteerd is en het aantal luizen buiten de kolonie.

In principe zou de sluipwesp A. colemani de katoenluis goed bestrijden. Het probleem is echter het moment van uitzetten, want de wesp leeft maar twee dagen. Als de tuinder de sluipwespen te vroeg inzet, is het merendeel al dood tegen de tijd dat de plaag groot begint te worden." De promovendus beproefde de zogenaamde open-kweekmethode: door in de kas graan besmet met graanluis neer te zetten, biedt de tuinder de wesp een soort uitvalsbasis. Daarmee houdt A. colemani zichzelf in stand. Volgens Van Steenis verloopt de biologische bestrijding van katoenluis beter met een open kweek. Maar hij durft niet te stellen dat de tuinder dan zonder luizen een heel seizoen komkommers kan telen.