Wetenschap - 5 december 1996

Sloop dreigt voor kraakpanden Herenstraat

Sloop dreigt voor kraakpanden Herenstraat

De op 5 mei 1994 gekraakte panden Herenstraat 34 en 36 worden begin volgend jaar gesloopt. Nummer 36 is al in 1989 gekraakt, maar werd in 1993 ontruimd omdat toen er toen woningbouw zou komen. Door verschillende bezwarenprocedures en tegenvallende verkoop zijn die plannen uitgesteld. Nu heeft de gemeente besloten de woningen te onttrekken aan het woningbestand. Op de plaats van de kraakpanden komt een tijdelijke toegangsweg naar het nu nog braak liggende bouwterrein langs de Herenstraat.

De gemeente meent dat het belang van de nieuwbouw en de toegangsweg zwaarder weegt dan het huisvestingbelang van de acht jongeren die op nummer 34 en 36 wonen. Bovendien is er sprake van een ruime compensatie", aldus een ambtelijke notitie. Die compensatie bestaat echter uit woningen die meer dan twee ton per stuk moeten gaan kosten.

Als de krakers niet vrijwillig vertrekken, moet de rechter er opnieuw aan te pas komen om een ontruimingsvonnis uit te spreken. Gemeentevoorlichter E. Speet verwacht dat in het voorjaar zowel de nieuwbouw langs de Herenstraat als de verbouw van het voormalig LUW-hoofdgebouw en de voormalige Pedel kan beginnen. Voorbereidingen voor de nieuwbouw van winkels en woningen aan de Kloosterstegen vinden al plaats.