Wetenschap - 20 juni 1996

Slecht onderwijs reden voor vergoeding

Slecht onderwijs reden voor vergoeding

Studenten die vanwege de slechte organisatie van hun opleiding vertraging oplopen bij hun studie, kunnen binnenkort aanspraak maken op een vergoeding uit het afstudeerfonds van hun universiteit of hogeschool om de opgelopen schade te compenseren. Dit besloot het kabinet op vrijdag 14 juni.

De onderwijsminister stelde de afgelopen jaren al in totaal dertig miljoen gulden beschikbaar voor afstudeerfondsen. Tot nu toe zijn die fondsen gebruikt om studievertraging door ziekte en bestuurswerk te compenseren. De verruiming van de mogelijkheden is een jaar geleden al met de studentenbonden afgesproken. De LSVb sprak eerder zelfs schande van het voortdurende uitstel.

Ook de mogelijkheden voor vergoeding bij ziekte en andere omstandigheden worden verruimd. Wie een maand ziek is, en daardoor drie maanden vertraging oploopt, krijgt nu ook drie maanden extra vergoeding. Vooral door die laatste wijziging verwacht de vereniging van universiteiten (VSNU) een forse toename van de aanspraken op afstudeerfondsen, maar zij denkt niet dat dat zal leiden tot betalingsproblemen binnen de instellingen.

Volgens de studentenbonden hebben universiteiten en hogescholen de afgelopen jaren de fondsen fors opgepot. Maar niemand wil of kan zeggen hoeveel geld er in de fondsen zit.

Een andere verruiming is een extra landelijk fonds van 660 duizend gulden van de minister, voor studenten die actief zijn in landelijke organisaties, zoals politieke partijen. Voor de twee grote studentenbonden zijn al tien beurzen beschikbaar. Er komt nu geld beschikbaar voor twintig extra beurzen op jaarbasis.