Nieuws - 9 maart 1995

Silvis

Silvis

De dollar lijkt even in een vrije val geraakt en de financiele pagina's van de dagbladen komen met paniekerige koppen. Terecht?

Voor de wereldmarkthandel, die toch wordt afgerekend in dollars, betekent het dat je minder krijgt voor je produkt of dat je relatief duurder wordt. 't Is natuurlijk een historisch dieptepunt, dat moet je niet vergeten. In de Verenigde Staten wordt het aan de invoerkant veel duurder, maar de VS zijn niet zo gericht op de internationale markt. Veel wordt binnenlands geproduceerd en verhandeld.

Het hangt er nu vanaf hoe de markten gaan reageren. Het is niet meer zo dat bij een toegenomen stroom goederen en diensten de dollar zich gaat herstellen. De kapitaalstromen zijn verlegd en men vlucht uit de dollar. De markten hebben daarop minder invloed en economen worstelen dan ook met de vraag wat de oorzaak is van dit dieptepunt. Voor een deel heeft het te maken met het betrekkelijk ongrijpbare vertrouwen in de munt. Vooralsnog denk ik dat de dollar de meest gangbare munt blijft in de internationale handel; het is een efficiente munt die ruim voorhanden is en de mark of de yen kunnen daar voorlopig niet tegenop.

Je kunt ook niet zomaar in algemene termen zeggen dat het slecht is voor de exportpositie: de zuivel en de tuinbouw krijgen het wat moeilijker, worden relatief duur. Aan de andere kant wordt het importeren van veevoer uit de VS weer goedkoper en zakt ook de energieprijs wat. De vraag is dan hoeveel, want dergelijke schommelingen zullen wel gecorrigeerd worden. Directe verliezen, doordat de risico's niet zijn afgedekt, zullen hopelijk niet veel optreden. Tenslotte is het nog niet zo lang geleden dat een mengvoederbedrijf failliet is gegaan door te grote open posities. Daar zullen ze wel van geleerd hebben.

De meeste Nederlandse agrarische produkten worden overigens op de Europese markt afgezet en daar hebben we te maken met devaluaties in Zuid-Europa. Of dat grote effecten heeft valt nog te bezien, omdat een deel van die devaluatie wordt verklaard uit de slechte exportpositie."