Nieuws - 21 december 1995

Sectordirecteuren tegen delegeren milieuzorg

Sectordirecteuren tegen delegeren milieuzorg

De sectordirecteuren willen niet dat het college de verantwoordelijkheid voor milieuzorg en arbeidsomstandigheden naar hen delegeert, verklaart sectordirecteur Produkt- en Biotechnologie P. Woldendorp. Daarom blijft die verantwoordelijkheid bij het college. De sectordirecteuren krijgen wel enige taken in het kader van milieu- en arbozorg.

Een ambtelijke notitie van Personeelszaken stelde onlangs voor de sectordirecteuren die verantwoordelijkheid te geven maar bood niet tegelijk bevoegdheden en middelen. Volgens de sectordirecteuren zouden dan ook centrale budgetten, bijvoorbeeld van Gebouwen en Terreinen, gedecentraliseerd moeten worden naar de sectoren. Die decentralisatie zit er volgens collegelid mr H.M. van den Hoofdakker voorlopig niet in.

De notitie over milieu- en arbozorg beantwoordde aan de roep om bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen duidelijker te regelen. Het ontbreken hiervan remt de invoering van een intern milieu- en arbozorgsysteem al enkele jaren.

Pas onder de nieuwe wetgeving die Ritzen nu ontwikkelt voor universiteiten zal een decentralisatie van verantwoordelijkheden mogelijk zijn. Dan zullen waarschijnlijk niet de sectordirecteuren maar bijvoorbeeld de directeuren van onderwijsinstituten de milieu- en arbeidsomstandighedenzorg op zich nemen. De sectordirecteuren krijgen een ondergeschikte positie.