Nieuws - 5 september 1996

Sectordirecteur Woldendorp met VUT

Sectordirecteur Woldendorp met VUT

De directeur van de sector Produkt- en biotechnologie, drs P. Woldendorp, verlaat per 1 januari 1997 de Landbouwuniversiteit. Hij maakt gebruik van de VUT-regeling. Het is een publiek geheim dat Woldendorp niet gelukkig is met de nieuwe departementale beheersstructuur - vakgroepen zullen worden gefuseerd tot tien departementen - en daarom afziet van zijn voornemen om gewoon tot zijn pensionering door te werken.

In feite verdwijnen in 1997 de functies van sectordirecteur aan de Landbouwuniversiteit. De secretaris van de Landbouwuniversiteit bevestigt dat voor de, na het vertrek van J. Wien eerder dit jaar en Woldendorp, drie overgebleven directeuren naar andere posities binnen de universiteit wordt uitgekeken. Hij verwacht niet dat dat tot grote problemen hoeft te leiden, omdat binnen de nieuwe structuur beheerders op directeursniveau nodig zullen blijken.

Het college heeft er inmiddels voor gekozen de universiteitsraad voor te stellen om de huidige clusters om te vormen tot departementen. De drie clusters bij Plant- en gewaswetenschappen mogen daarbij een departement vormen. De departementen zullen tot stand worden gebracht door fusie van de vakgroepen in de clusters, waarbij grenscorrecties mogelijk zijn.