Nieuws - 5 december 1996

Scriptieprijs voor mechanische onkruidwieder

Scriptieprijs voor mechanische onkruidwieder

Peter Lempens, afgestudeerd landbouwtechnicus, heeft de scriptieprijs van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) op het gebied van werktuigbouwkunde gewonnen. Lempens kreeg op 28 november een oorkonde en een cheque van vijfhonderd gulden overhandigd op de bedrijvendag van de landbouwtechnische studievereniging Heeren XVII.


Lempens afstudeerscriptie betrof het ontwerp van een nieuwe schoffelmachine in de bietenteelt. Het apparaat bestaat uit een ronddraaiende schijf met een mes eraan. Dit mes reageert op een optisch oog dat de plaats van cultuurplanten registreert. Net voordat die planten opdoemen, klapt het mes in. Tussen de planten wordt het onkruid weggeschoffeld. Lempens ontwerp richtte zich op de activator die de optische signalen razendsnel omzet in de beweging van het mes. De vakgroep Agrotechniek en -fysica heeft inmiddels een octrooi aangevraagd op de activator.

De KIvI-jury prees de wetenschappelijke kwaliteit en probleemgerichtheid van de scriptie, die tevens een goede synthese was van techniek en de biologische omgeving, stelde ing. M. Verduin van het KIvI. De vereniging was voor het eerst in Wageningen om een scriptieprijs uit te reiken. Tot voor kort reikte ze alleen prijzen uit aan studenten van de drie technische universiteiten. Voor de prijs voor LUW-scripties kwamen vier studenten Landbouwtechniek in aanmerking, die ieder een negen haalden voor hun werkstuk.

Gedurende de bedrijvendag presenteerden tien bedrijven in de agrarische werktuigbouwkunde hun nieuwe modellen en werkgelegenheidsperspectieven. Aan het eind van de dag presenteerde Heeren XVII de nieuwe lustrumtrui, ter ere van de veertigste verjaardag van de studierichting Landbouwtechniek.