Nieuws - 9 januari 1997

Schriftelijk rapporteren

Schriftelijk rapporteren

Schriftelijk rapporteren
Het Vak
 • C151-001
 • Verplicht voor propedeuse M10
 • Twee studiepunten
 • docent: dr H.A.J.M. Lamers
  Je moet informatie kunnen opzoeken in de bibliotheek via de computer. Het practicum moet je goed voorbereiden en er actief aan deelnemen. Als je veel literatuur vindt over een onderwerp, is het werkstuk goed te maken. Tips: de hoorcolleges zijn absoluut niet nodig, de practica wel. Leen het boek, want het is erg duur en je hebt het bijna niet nodig. Zorg dat je een onderwerp hebt waar je veel literatuur over kunt vinden, anders kost het werkstuk erg veel tijd
  De onderwerpskeuze is voor docent Lamers een bekend probleem. Studenten willen meestal een actueel probleem aanpakken, maar daar is vaak nog geen wetenschappelijke literatuur over. Ze zitten nog op een niveau van kranten, weekbladen en het world wide web. Dan gaan ze bellen met mensen en denken ze een aardig onderwerp te hebben, maar het gaat er in dit vak om dat studenten wetenschappelijke informatie leren opzoeken. Een poosje geleden wilde een groepje iets over de opstand van de Chiapas-indianen in Mexico. Die komen er dus achter dat daar nog geen onderzoek over bestaat.
  Een ander probleem dat ik zelf heb met het vak is de groepsgrootte. Vroeger hadden we groepjes van drie studenten met een begeleider. Nu moeten we vanwege de bezuinigingen groepjes van tien studenten maken. Je krijgt dan het probleem dat een student alles leest, de ander schrijft en de rest van de groep koffie haalt. Bovendien kost het veel meer tijd om met zijn tienen een goed standpunt en werkstuk te maken.
  Ik ben het met de studenten eens dat ze de hoorcolleges niet hoeven te volgen. Het dictaat is hetzelfde als het hoorcollege. Als je dat als docent namelijk niet doet, staat dat haaks op elke vorm van kwaliteitsborg. Zeker voor eerstejaars moet het duidelijk zijn waar ze hun informatie vandaan kunnen halen en moeten procedures goed beschreven zijn. Dat ze vervolgens vinden dat het boek niet nodig is, vind ik verkeerd. Een student heeft net als een timmerman gereedschappen nodig. Voor een timmerman is dat een hamer, voor studenten is dat een boek of dictaat. Ik snap dat ze een krap budget hebben, maar hier moeten ze niet op bezuinigen.