Nieuws - 18 mei 1995

Schoonmaakbedrijf zegt contract met LUW op

Schoonmaakbedrijf zegt contract met LUW op

Het bedrijf Schoonderbeek heeft het schoonmaakcontract met de Landbouwuniversiteit opgezegd. Vanaf 1 augustus houdt het bedrijf het voor gezien, omdat de aan haar gegunde omzet onvoldoende is om kwalitatief goede diensten te leveren". Het bedrijf zegt twaalf jaar naar alle tevredenheid voor de LUW te hebben gewerkt, maar de laatste jaren was de basis voor verdergaande samenwerking niet meer aanwezig.

Schoonderbeek heeft bij de schoonmaakcontracten vanaf 1994 concurrentie gekregen van twee andere bedrijven. De LUW deelde de schoonmaak op in clusters en keek welk bedrijf per onderdeel de goedkoopste offerte indiende. Het laatste cluster gunde de LUW vanwege een gering prijsverschil wederom niet aan Schoonderbeek, stelt het bedrijf. En dat terwijl de universiteit aan de andere kant allerlei innovaties vroeg van de schoonmaakbedrijven. Zo heeft Schoonderbeek twee jaar geleden initiatief getoond op het gebied van milieubesparend schoonmaken, waarbij afval werd gescheiden. Op aandringen van Schoonderbeek zijn een aantal proeven in werking gezet, stelt het bedrijf, maar de Landbouwuniversiteit negeerde de bevredigende resultaten". Het bedrijf wijst erop dat de complexiteit van de schoonmaakorganisatie door de vele verspreid liggende gebouwen keer op keer innovatie en creativiteit vereiste, maar dat de universiteit dat niet in de prijs tot uitdrukking wilde laten komen.