Nieuws - 10 oktober 1996

Scholieren

Scholieren

Aan het eind van de Scholierenmanifestatie op 8 oktober heerste er een uitgelaten stemming in het Wiskundegebouw. Bij ongeveer elke zin van gastprofessor H. van Ruitenbeek begonnen de scholieren te applaudisseren en te joelen. Van Ruitenbeek bracht de scholieren op een komische manier op de hoogte van het laatste nieuws uit de wetenschap. Voor de scholieren was dit het eind van een dag waarop ze met de helft van hun schoolklas twee projecten op de LUW bezochten. Veertig vakgroepen hadden een proefopstelling klaar staan. De LUW organiseerde de scholierenmanifestatie, die op 8 en 9 oktober zo'n negenhonderd scholieren en zestig docenten uit heel het land trok, in het kader van de Wetenschaps- en techniekweek.