Nieuws - 6 juni 1996

Scharrelvlees

Scharrelvlees

De mensa's van KSV, CERES en SSR serveren na drie jaar scharrelvlees weer vlees uit de bio-industrie. Unitas blijft (voorlopig in ieder geval) wel scharrelvlees serveren. Om dit onder de aandacht te brengen en om het mensa-overleg nogmaals te laten zien dat het naar onze mening en de mening van de mensagangers een foute beslissing heeft genomen, voerden ondergetekende groepen begin mei een week lang een ludieke actie bij de mensa's. In deze week deden 229 van de ongeveer vierhonderd eters mee aan de symbolische actie om voor een kwartje een stukje scharrelweide te kopen. Daarnaast reageerden vrijwel alle mensagangers positief op onze actie. Wij zien hierin een bevestiging van het feit dat scharrelvlees niet van het menu geschrapt had moeten worden bij KSV, CERES en SSR.

De reden voor de terugschakeling is de slechte financiele situatie van de mensa's. Hoewel we erkennen dat bezuinigingen noodzakelijk zijn, is het terugschakelen naar vlees uit de bio-industrie niet het enige alternatief. Zo zou een gaarkeuken alle vier de mensa's kunnen bevoorraden of zouden niet elke dag alle vier de mensa's open hoeven te zijn. Dat werkt ook goed bij mensa's van andere universiteiten.

Een andere oplossing zou een extra bijdrage van de LUW kunnen zijn. Net als andere universiteiten is de LUW verplicht om haar studenten een eetmogelijkheid in een mensa te bieden. De LUW heeft dit met een subsidie aan de studentenverenigingen uitbesteed, maar blijft medeverantwoordelijk.

Een andere mogelijkheid is dat de studentenverenigingen zelf een bijdrage leveren aan het behoud van het scharrelvlees. Op dit moment zijn de mensa's op de studentenverenigingen ondergebracht maar werken ze financieel los hiervan. Unitas heeft op de ledenvergadering besloten om zonodig een klein deel van de winst aan de mensa te schenken om scharrelvlees te behouden. Dit kan ook voor KSV, CERES en SSR een mogelijkheid zijn.

De laatste mogelijkheid is de extra kosten van scharrelvlees bij de eter te verhalen. Drie jaar geleden en afgelopen najaar gaven resp. meer dan tweederde en meer dan de helft van alle mensagangers middels een enquete aan voor scharrelvlees twee kwartjes extra te willen betalen (voor alle eerlijkheid: de mensaprijs gaat per komend studiejaar sowieso naar zes gulden en dit was destijds nog niet bekend).

Los hiervan bleek uit een onderzoekje op een van de mensa's dat de vleesmaaltijd duurder is dan de vegetarische maaltijd (34 cent). Wij vinden het redelijk dat mensen die kiezen voor de vegetarische maaltijd niet mee hoeven te betalen aan de vleesmaaltijd van de anderen. Wij zijn dan ook voor een prijsdifferentiatie tussen de vego- en vleesmaaltijd, zoals gebruikelijk op de mensa's van enkele andere universiteiten.

Afsluitend hopen wij dat het mensa-overleg en de LUW het bovenstaande (nogmaals) in overweging nemen en hier consequenties uit trekken. En voor de mensagangers: ga eens scharrelen op Unitas of beter nog, kies (eens) vegetarisch.

Namens: Vereniging Milieu-defensie, Jongeren Milieu-Aktief en Stichting Lekker Dier