Nieuws - 22 juni 1995

Schadelijke bestrijdingsmiddelen toch toegelaten

Schadelijke bestrijdingsmiddelen toch toegelaten

Het College toelating bestrijdingsmiddelen (CTB) laat stoffen toe die niet voldoen aan de sinds 1 februari geldende wettelijke eisen. Zo luidt de zware kritiek van de waterleidingbedrijven verenigd in de Vewin en de Unie van Waterschappen op de werkwijze het CTB.


Het college besloot onlangs het nieuwe middel bentrazin, een mix van de bestrijdingsmiddelen bentazon en atrazin, tot 1 december 1998 toe te laten. Volgens de waterleidingbedrijven en de waterschappen is echter voldoende informatie bekend om die stoffen nu al van de markt te weren. Bentazon wordt veelvuldig in het grondwater aangetroffen in een concentratie van vier keer de norm. De gehaltes aan atrazin in het oppervlaktewater overschrijden systematisch de norm, soms zelfs tot 140 keer", stellen ze. Volgens de Unie van waterschappen gaat het niet alleen om bentrazin; ook paratiomethyl, dichloorvos en drie mixen van middelen zijn na 1 februari toegelaten, hoewel ze niet voldoen aan de nieuwe milieucriteria.

Het CTB laat weten niet anders te kunnen handelen. De nieuwe milieutoelatingseisen, waarin persistentie en uitspoeling van een middel zijn opgenomen, zijn wettelijk van kracht vanaf 1 februari dit jaar. Maar er is een overgangsregeling. Dat betekent dat aanvragen van voor 31 januari 1995 nog volgens het oude regime gehanteerd moeten worden. De uitspoeling van een middel naar het milieu kan daarom niet beoordeeld worden. We zijn verplicht die overgangsregeling te hanteren. Als we dat niet doen, krijgen we zeker te maken met bezwaarschriften van de bestrijdingsmiddelenfabrikanten."