Nieuws - 11 januari 1996

Schaatsen op uiterwaarden blijft mogelijk

Schaatsen op uiterwaarden blijft mogelijk

Het waterschap Gelderse Vallei en Eem heeft tijdens de openbare zitting op 9 januari in de Junushoff bekend gemaakt maatregelen te gaan treffen zodat schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden mogelijk blijft.


Tussen de dijk en de te graven nevengeul in de uiterwaarden zal een extra dijkje komen, waardoor een soort kuip ontstaat van vijftig centimeter diep. Bij hoog water en vorst kan daar geschaatst worden. Op deze manier blijft ongeveer een derde van de totale Bovenste polder beschaatsbaar.

Het waterschap reageert hiermee op de kritiek van de Wageningse bevolking en het gemeentebestuur op de natuurontwikkelingsplannen in de uiterwaarden. De meestromende nevengeul die bij Lexkesveer de Bovenste polder instroomt en er bij de haven weer uitstroomt, zou ook bij hoogwater zorgen voor te veel stromend water in de polder, zodat het water moeilijk kan bevriezen. Het extra dijkje moet dit nu voorkomen.

Ook maakte het waterschap bekend dat het nog geen oplossing heeft voor de dijkverbetering bij het pand Nude 9. Aanvankelijk moest het pand in de plannen sneuvelen, maar het waterschap kreeg geen overeenstemming met gemeente en bewoners.

Ondanks de toezeggingen op deze twee punten bleef er nog de nodige kritiek op de plannen voor dijkverbetering en natuurontwikkeling. Een aantal insprekers hekelde vooral de koppeling tussen dijken en natuur. Het waterschap verdedigde zich door te stellen dat dit niet alleen veel goedkoper is, maar ook beleid is van de provincie om werk met werk te maken. De klei die vrijkomt bij het graven van de geul wordt namelijk gebruikt voor de dijkverbetering. Waterschap en provincie ontkennen stellig dat er minder inspraakmogelijkheden zouden zijn door de koppeling.

De bereikbaarheid van de huizen op het Wageningse eiland en de toeristische toeloop is nog onduidelijk. Een en ander hangt samen met de aanstaande restauratie van steenfabriek De Bovenste Polder op het toekomstig eiland. De stichting die ijvert voor de restauratie wil de steenfabriek herbestemmen als woon-, atelier- en repetitieruimte en als informatieruimte over de baksteenindustrie.