Nieuws - 8 februari 1996

Schaatsen op de uiterwaarden

Schaatsen op de uiterwaarden

Dertig Wageningers hebben in een gemeenschappelijk bezwaar de provincie Gelderland gevraagd om het schaatsen in de Wageningse uiterwaarden ook in de toekomst mogelijk te maken. Het schaatsen zou niet meer mogelijk zijn door de aanleg van een nevengeul in de uiterwaard. Het stromende water in de geul maakt een stabiele ijslaag onmogelijk. Tijdens de inspraakavond begin januari lanceerde het Waterschap al een oplossing.

Begin maart wil de provincie haar commentaar klaar hebben en in juni moet de dijkversterking en de aanleg van de nevengeul beginnen, aldus F.C. Verhoef, projectcoordinator van de provincie Gelderland.