Nieuws - 22 februari 1996

Schaatsen op de berg nog niet van de baan

Schaatsen op de berg nog niet van de baan

Het plan voor een kunstijsbaan op de Wageningse Berg is na behandeling van het milieurapport in de gemeenteraad overeind gebleven. Twaalf raadsleden gingen akkoord met de onderzoeksresultaten; negen stemden tegen. De gemeenteraad heeft zich nog niet uitgesproken over financiele steun voor de kunstijsbaan.


De raad stelde nog aanvullende eisen ten aanzien van geluidsbelasting en bodemverontreiniging. De initiatiefnemers, inmiddels verenigd in een stichting, moeten becijferen hoeveel geluidsoverlast de schaatsers veroorzaken. De eis dat het lawaai van startschoten daarbij betrokken wordt, heeft de raad laten vallen.

Een nader onderzoek moet uitwijzen welke risico's verbonden zijn aan de ammoniak-koeling. De kunstijsbaan komt dicht bij een waterwingebied te liggen. Verder wil de raad met schaatsclubs en openbaar vervoerbedrijven afspraken maken over de beperking van de automobiliteit.

Wethouder J. Bogers (GroenLinks) volgde zijn fractie en stemde tegen het milieurapport. GroenLinks ziet te veel nadelen voor het milieu. Overigens stelde Bogers dat de raad niet steeds aanvullende eisen moet stellen. Ook de D66-fractie hecht veel belang aan de milieu-effecten, maar D66-wethouder ir H. Geenen bleef het BW-voorstel steunen. Verder stemden een PvdA-raadslid en fractievoorzitter F. Leendertz-Polak van de VVD tegen.

Inmiddels is de stichting Vrienden van de Wageningse Berg opgericht. In het bestuur zit onder anderen LUW-hoogleraar milieu-economie prof. dr E.C. van Ierland. De stichting keert zich tegen elke bedreiging van de Wageningse Berg. Over de ijsbaan schrijft de stichting in een persbericht dat de kap van 0,1 hectare bos, de overlast van 220 duizend bezoekers in vijf maanden winterseizoen en het gebruik van ammoniak als koelvloeistof niet aanvaardbaar zijn. Er zijn andere locaties denkbaar, aldus de stichting.