Nieuws - 26 januari 1995

Schaafsma wil rechtvaardiger beoordelingssysteem

Schaafsma wil rechtvaardiger beoordelingssysteem

Prof. dr T.J. Schaafsma, voorzitter van de vaste commissie wetenschap, wil onderzoeken of een rechtvaardiger beoordelingssysteem voor onderzoek mogelijk is, dan het alleen kijken naar ISI-publikaties en -citaties. Dit bleek op de plenaire vergadering van de vcw, 25 januari.

Uit de inventarisatie die de vcw heeft gemaakt van het type en aantal LUW-publikaties tussen 1990 en 1993, blijkt duidelijk dat vakgroepen verschillen in de manier waarop ze zichzelf zien, zo constateerde Schaafsma. De ene vakgroep legt meer nadruk op haar wetenschappelijke taak, de andere op haar maatschappelijke taak. De vcw gaat nu onderzoeken of het mogelijk is twee categorieen vakgroepen te maken, waarvan vakpublikaties en wetenschappelijke publikaties verschillend gewogen worden.

Daarbij gaat ze kijken hoe de LUW die maatschappelijke activiteit kan beoordelen. Bijvoorbeeld door de Nederlandse raad voor landbouwkundig onderzoek (NRLO), of de produktschappen", stelde Schaafsma voor. Tenslotte zal de commissie bezien of het ISI-bestand is uit te breiden, gezien verschillende vakgroepen in een reactie op de inventarisatie hebben opgemerkt dat niet alle, voor hen belangrijke wetenschappelijke tijdschriften in het ISI-bestand zijn opgenomen.

ISI-tijdschriften zijn tijdschriften die het Amerikaanse Institute for scientific information selecteert op hun gerenormeerdheid, en vervolgens screent op citaties. De LUW kan hiermee zien hoe vaak naar een onderzoeker in ISI-tijdschriften wordt verwezen. De discussie hierover liep vorig jaar hoog op, toen het dagelijks bestuur van de vcw bij het toekennen van extra onderzoekscapaciteit aan vakgroepen, uiteindelijk toch het aantal citaties in ISI-tijdschriften, als enig criterium had gehanteerd. Vooral de sociaal-wetenschappelijke hoek protesteerde, dat ze ook nog een maatschappelijke taak had en dat niet-engelstalige tijdschriften niet worden gewogen.

Schaafsma blijft overigens van mening dat elke vakgroep ook in de ISI-tijdschriften moet publiceren. Net zo goed overigens, als natuurwetenschappelijke vakgroepen ook hun maatschappelijke taak zouden moeten behartigen, zo merkte hij op. De accenten kunnen alleen anders liggen.