Nieuws - 5 oktober 1995

Samenwerking met Zuid-Afrika krijgt vorm

Samenwerking met Zuid-Afrika krijgt vorm

De wetenschappelijke samenwerking tussen Nederlandse en Zuidafrikaanse hoger-onderwijsinstellingen krijgt langzaam gestalte. Sinds een orienterende missie vorig jaar onderhoudt de LUW actieve contacten met meerdere universiteiten en dingt ze mee om financiele ondersteuning uit drie programma's. Dit meldt ir F. Moors-Dekker van Bureau buitenland.

In december zal Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, bekend maken welke van de zes Zuidafrikaanse universiteiten zij zal ondersteunen via het zogeheten MHO-programma. De geselecteerde universiteiten krijgen zo'n 3,5 miljoen gulden per jaar om te kunnen samenwerken met Nederlandse instellingen. De universiteiten van Zululand en Natal hebben reeds actieve Wageningse ondersteuning bij de opstelling van hun aanvraag gevraagd.

Vorig jaar werden plannen gesmeed voor een vierjarig onderzoekprogramma naar Land reform and rural development support research. Hieraan moeten meerdere Zuidafrikaanse instellingen deelnemen. De contacten zijn volgens Moors-Dekker ondertussen verstevigd via een visiting professors programme. Momenteel woont collegevoorzitter Vos een internationale bijeenkomst bij in Zuid-Afrika en zal hij Natal en Zululand bezoeken. Verder nam de LUW twee weken geleden deel aan een missie naar de universiteit van Fort Hare in het kader van een onderwijsproject. Hieraan nemen de agrarische hogeschool in Velp en Dronten deel. Tot slot kondigden de ministers Pronk en Ritzen onlangs een gezamenlijk programma aan van 1,6 miljoen gulden. Vanaf 1996 zullen hiermee ondermeer beurzen worden betaald voor staf en studenten uit beide landen.