Nieuws - 7 maart 1996

Samenwerking met Suriname gloort ondanks geldgebrek

Samenwerking met Suriname gloort ondanks geldgebrek

De vakgroep Bosbouw van de LUW en de Universiteit Utrecht hopen op hernieuwde samenwerking met Celos, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname. De instituten willen nader onderzoek doen naar duurzaam bosbeheer volgens het Celos-managementsysteem, in reeds bestaande proefvelden en binnen een concessie van tienduizend hectare van het houtverwerkende bedrijf Bruynzeel. Dit meldde Celos-medewerker ir G.J. Zondervan op 23 februari tijdens een studiedag in Wageningen.

De onderzoekssamenwerking dateert al van 1965, maar werd gestaakt na de decembermoorden in 1983. Momenteel bestaat in Suriname veel behoefte aan informatie over het Celos-systeem omdat buitenlandse houtkapfirma's het willen toepassen in nieuwe concessies. Doordat de politieke spanningen tussen Nederland en Suriname geleidelijk verminderen, stijgen de kansen op hernieuwde samenwerking. Het grootste struikelblok lijkt nu het geld: alle partners zitten krap bij kas. De hoop is daarom gevestigd op het Nederlandse Directoraat-generaal voor Internationale Samenwerking. Volgens milieu-medewerker dr A.P.M. van der Zon is DGIS zeker geinteresseerd in de plannen - DGIS financierde onlangs de reis van twee vakgroepsmedewerkers naar de oude proefopstanden. Maar het departement wil meer duidelijkheid over de inbreng van beide Nederlandse universiteiten. Volgens dr ir P. Schmidt kan de vakgroep Bosbouw noodgedwongen slechts kennis en ervaring inbrengen, dus moet over de financien nog stevig word
en onderhandeld.