Nieuws - 2 maart 1995

Samenwerking Zuid-Zuid geen panacee voor afvalprobleem

Samenwerking Zuid-Zuid geen panacee voor afvalprobleem

Uitwisseling van ervaring en technologie tussen ontwikkelingslanden onderling is geen garantie voor een succesvolle aanpak van de afvalproblematiek, al blijven de landen daardoor gevrijwaard van misplaatste dure Westerse high-tech oplossingen, die vooral de kas spekken van het Nederlandse bedrijfsleven en niet inspelen op reeds bestaande informele arbeidsintensieve verwerking van afval. Aldus ir I. Lardinois van Waste consultants die 28 februari in De Wereld de afsluitende lezing verzorgde in een serie van Studium Generale en de Werkgroep Milieu en Derde Wereld.

Voor een effectieve Zuid-Zuid samenwerking is, volgens Lardinois, de hulp van Noordelijke instanties onontbeerlijk is. Waste consultants stimuleert die samenwerking en putte onder andere uit ervaringen van zo'n honderd straatvuilophalers in Sao Paulo, die de handen ineen sloegen en daarop van de gemeente een eigen stortplaats en karretjes kregen toegewezen. In India wordt in het informele circuit veel plastic afval gerecyceld met eenvoudige apparatuur. Het eindprodukt is weliswaar van mindere kwaliteit, maar zeer gewild bij minder draagkrachtige kopers.

Beide voorbeelden zijn volgens de spreekster ook toepasbaar in Afrikaanse steden. Het probleem is echter hoe je daarbij kunt voorkomen dat Afrikanen onder miserabele produktie omstandigheden moeten werken. Dit dilemma gold ook de vuilstort van Bamako in Mali. Hier wordt op simpele wijze verteerd afval gezeefd en verkocht als compost. Lucratief ja, maar ook attractief?