Nieuws - 19 februari 1998

Salarisverschillen LUW en DLO zijn groot

Salarisverschillen LUW en DLO zijn groot

Salarisverschillen LUW en DLO zijn groot
De salarissen van medewerkers van LUW en DLO kunnen flink uiteenlopen. Niets aan te doen, melden de personeelshoofden Van Kamp en Tazelaar. De loonverschillen tussen medewerkers zullen alleen maar toenemen nu het gelijkheidsbeginsel van de overheid plaats maakt voor prestatiebeloning
De bibliotheek van de LUW en het Publicatie- en documentatiecentrum (Pudoc) van DLO werken sinds jaar en dag samen in het Jan Kopshuis. De medewerkers van beide organisaties hebben verschillende rechtsposities en loonschalen. De LUW'ers vallen onder de onderwijs-cao, de DLO'ers zijn tot dusverre rijksambtenaar
Dat leidt tot rechtsongelijkheid onder het personeel, merkt LUW'er Leo Derksen op in een brief. Hij verdient honderd gulden per maand minder dan zijn DLO-collega, terwijl hij twee uur per week meer werkt. Derksen rekent uit dat hij daarmee vijf procent slechter af is dan zijn collega. Gaat KCW hier iets aan doen?
Daar hebben wij geen invloed op, merken de personeelshoofden van LUW en DLO eensgezind op. Drs Hans van Kamp (LUW) en Rinus Tazelaar (DLO) melden dat de overheid haar ambtenaren in een grijs verleden in vijf sectoren heeft onderverdeeld. Sindsdien onderhandelen meerdere ministers met verschillende bonden over het loon, het aantal vrije dagen, de reiskosten, de dertiende maand, et cetera. Een bont geschakeerd beloningsstelsel voor de ambtenaren is het gevolg
Om het simpel te houden beperken we ons hier tot het aantal gewerkte uren en de beloning. DLO heeft inmiddels een verplichte 36-urige werkweek, de onderwijzers van de LUW hebben een 38-urige werkweek. Maar daar komt binnenkort verandering in, meldt Van Kamp. De besturen van de universiteiten, verenigd in de VSNU, overleggen voortaan met de onderwijsbonden over de cao en hebben een principe-afspraak dat de LUW per 1 april ook een 36-urige werkweek krijgt
Dan het geld. Tazelaar heeft de loonschalen van LUW en DLO eens naast elkaar gelegd en komt met forse verschillen op de proppen
 • = 5.02651,-2794,-- 143,-
 • = 5.123694,-3903,-- 209,-
 • = 11.05228,-4673,-555,-
 • = 11.107099,-7285,-- 186,-
 • = 12.06352,-5504,-848,-
 • = 12.108201,-8296,-- 95,-
  De conclusie van Tazelaar: er zijn grote verschillen. Zo krijgen beginnende onderzoekers bij de LUW beduidend meer betaald dan bij DLO, waarschijnlijk omdat de cao meer oog heeft voor pasafgestudeerden
  Gelijke monniken, gelijke kappen zit er in KCW-verband voorlopig niet in. Erg storend vinden de hoofden Personeelszaken dat niet. Er zijn op dit moment belangrijker zaken; de werkgelegenheid en het fusieproces krijgen voorrang, aldus Van Kamp
  Bovendien zullen beide organisaties meer en meer de nadruk leggen op verschillen in beloning: de prestatiebeloning rukt op. Bij de rijksoverheid was iedereen gelijk, maar er zijn nu beloningsverschillen bij DLO om de koekoek een zang te veranderen, aldus Tazelaar. De directeur mag iemand die zijn werk goed doet een periodiek extra geven. Dat was in het begin lastig. Personeel kwam naar mij toe: maar dat is toch willekeur? Ja, dat is precies de bedoeling, de directeur beoordeelt het werk van het personeel.
  Van Kamp vult aan: De VSNU werkt aan een nieuw salarissysteem; ga er maar van uit dat de prestatiebeloning een belangrijk onderdeel vormt. Het argument: waarom zou je je nog inspannen als iedereen hetzelfde krijgt? Tazelaar: Met de decentralisatie bij DLO hebben de directeuren de integrale verantwoordelijkheid over het personeel gekregen. Ook het salaris hoort daarbij, uiteraard binnen de vrijheidsgraden van de cao. Die ontwikkeling staat de LUW ook te wachten.
  Reisvergoedingen
  Die vrijheidsgraden kunnen er overigens ook voor zorgen dat de verschillen tussen LUW'ers en DLO'ers kleiner worden. Met name bij de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er dan mogelijkheden. Tazelaar: Als een LUW'er en een DLO'er, samen in het buitenland voor een project, verschillend worden beloond, dan hebben wij verzaakt. Ze moeten dezelfde beloning krijgen binnen een project en we moeten de reisvergoedingen gelijk maken. En je moet oppassen met grote verschillen in de kerstgratificaties.
  Een ander hinderlijk verschil tussen LUW en DLO is de wachtgeldregeling. Dat is heel ingewikkeld, bezweert het tweetal, maar dat probleem lost zichzelf op. Over enkele jaren vervalt de wachtgeldregeling en krijgen vertrekkende werknemers van zowel LUW als DLO een WW-uitkering met een suppletie
  Het zal dus nog jaren duren voordat de salarissen van een LUW'er en een DLO'er, in dezelfde functie en even goed presterend, bij elkaar komen. Kan dat ertoe leiden dat KCW bij nieuwe medewerkers even de twee salaristabellen naast elkaar legt en de gunstigste kiest? Van Kamp, ongelovig: De plaats bepaalt waar iemand in dienst komt. En waar praat je over in deze conjunctuur? Tazelaar: We moeten voor kwaliteit betalen en dan doe je niet moeilijk over een periodiek.