Wetenschap - 13 juni 1996

Sail naar Delft

Sail naar Delft

Sail, het samenwerkingsverband van vijf internationale onderwijsinstellingen en de Landbouwuniversiteit, opent 1 juli een eigen projectenbureau. Van hieruit zal Sail vanaf januari volgend jaar een deel van het onderwijsbudget van minister Pronk - zestien miljoen gulden per jaar - beheren. Het bureau wordt gehuisvest bij IHE Delft, het International Institute for Infrastructure, Hydraulic and Environmental Engineering. Dit meldt Sail-secretaris dr R.J. Bijleveld.

Volgens Bijleveld viel de keus op IHE Delft omdat dit instituut goedkope huisvesting aanbood en in de buurt ligt van verschillende andere Sail-partners en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Desgevraagd erkent Bijleveld dat met dit besluit het Sail-apparaat versnipperd raakt. Het secretariaat dat het bestuur ondersteunt is namelijk gevestigd in het International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences in Enschede, waar Sail-voorzitter prof. dr K.J. Beek zetelt. En het secretariaat van de wetenschappelijke adviesraad die waakt over de kwaliteit van Sail-promoties, is ondergebracht bij het Bureau Buitenland van de LUW. Bijleveld sluit niet uit dat op termijn besloten wordt tot meer concentratie, maar dat is op dit moment niet aan de orde.

Re:ageer