Nieuws - 31 augustus 1995

SSHW wil woningen in het voormalig hoofdgebouw

SSHW wil woningen in het voormalig hoofdgebouw

De woningcorporatie SSHW, die zich voornamelijk richt op jongeren en studentenhuisvesting, wil graag nieuwe wooneenheden bouwen in het voormalig hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit, het Bassecour op het Salverdaplein. Dat maakte de directeur ir P.J.W. Duyx onlangs bekend op een persconferentie.


Rondom het Bassecour zijn al een groot aantal woningbouwprojecten gerealiseerd door projectontwikkelaar Wilma die met enige tegenzin het gemeentelijk beleid heeft geaccepteerd dat het oude gebouw niet mag worden afgebroken. Er liggen echter nog steeds geen concrete plannen om het gebouw te renoveren en in te richten voor huisvesting. Binnen de gemeenteraad is al meer dan eens de vrees uitgesproken dat het historische pand zodanig in verval raakt dat sloop de enige optie wordt.

SSHW laat in een brief aan het gemeentebestuur weten dat ze, samen met ontwerpbureau Roza, een haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren door het Wagenings bouwbedrijf Van Swaay, waardoor in de nabije toekomst de gemeenteraad een keuze kan maken tussen vier verschillende plannen, waaronder twee van projectontwikkelaar Wilma en de Belgische architect Vandenhove. De corporatie verwacht uiterlijk 20 oktober de resultaten van haar onderzoek te kunnen overleggen.

Aangezien de gemeenteraad van plan is om in september knopen door te hakken in deze slepende zaak, vraagt SSHW om uitstel van die beslissing, zodat haar eigen plannen een rol in de discussie kunnen spelen. SSHW verwacht dat de hele procedure nog zo lang moet duren, dat een uitstel van vier weken de zorgvuldigheid van de afwegingen alleen maar ten goede kan komen.

De reden dat de corporatie zich nu in de discussie mengt wordt, aldus woordvoerder Jan Harkema, ingegeven door reacties van de tientallen huurders die SSHW al in de buurt van de Bassecour heeft. Deze dringen aan op snelle verbetering van de leefomgeving die nadelig wordt aangetast door het snel verkrottend pand. Anderzijds ziet SSHW voor zichzelf een algemeen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van het stadscentrum. Pas op 12 september wordt duidelijk of de gemeenteraad de corporatie tijd geeft.