Nieuws - 9 februari 1995

SSHW vraagt

SSHW vraagt

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) gaat vanaf 1 maart contractkosten in rekening brengen aan studenten. Nieuwe huurders betalen veertig gulden, studenten die intern doorverhuizen of al in een ander SSHW-complex wonen, vijfentwintig gulden. Door het in rekening brengen van contractkosten wil de SSHW een deel van de administratieve rompslomp die met het verhuren van een kamer gepaard gaat, aan studenten doorberekenen. Volgens hoofd bewonerszaken W. van Alphen is het niet ongebruikelijk dat inschrijfgeld of contractkosten worden gevraagd.

Jaarlijks komen ongeveer 2200 kamers leeg, de helft van het kamerbestand. Bij ongeveer 600 kamers gaat het om een interne doorverhuizing tegen het lage tarief. Een rekensom leert dat het nieuwe beleid de SSHW ongeveer tachtigduizend gulden per jaar oplevert. Nog niet het bedrag dat de SSHW kwijt is aan informatieverstrekking, want alleen al met drukkosten is een ton gemoeid", zegt Van Alphen.