Nieuws - 26 oktober 1995

SSHW mag nieuwbouw plegen op Droevendaal

SSHW mag nieuwbouw plegen op Droevendaal

De provincie Gelderland heeft de bezwaren tegen definitieve woningbouw, als vervanging voor de barakken aan de Droevendaalsesteeg, verworpen. Vier landschaps-, milieu- en natuurorganisaties uit Wageningen stelden dat de studentenbarakken, die altijd tijdelijk zijn bedoeld, de aanleg van een ecologische verbindingszone belemmeren. De provincie stelt dat de tijdelijke huisvesting inmiddels zeventien jaar duurt, waardoor nieuwbouw is gerechtvaardigd. De provincie onderschrijft de visie van de gemeente, stichting studentenhuisvesting en bewoners van Droevendaal, dat het om een bijzondere woonvorm gaat die in een behoefte voorziet.

De Droevendaal-bewoners hebben verheugd op de uitspraak van de provincie gereageerd. Ze hebben vier jaar actie gevoerd voor definitieve huisvesting. Bewoners van de barakken, die gesloopt moeten worden, zullen nu wel meewerken aan de huuropzegging, denkt woordvoerder ir P. Jansen.

Dit komt tegemoet aan een vurige wens bij de SSHW, die regelmatig juristen heeft ingezet als huurders de huuropzegging weigerden. De bewoners wilden daarmee de sloop van de barakken uitstellen, zolang de provincie geen uitspraak had gedaan.