Nieuws - 24 oktober 1996

SSHW krijgt ruim vier miljoen gulden

SSHW krijgt ruim vier miljoen gulden

Stichting Sociale Huisvesting Wageningen krijgt ruim vier miljoen gulden van het ministerie van Vrom. In totaal maakt het ministerie twintig miljoen gulden over aan de SSH's, vanwege de speciale positie die de voormalige studentenhuisvesters innemen op de Nederlandse woningmarkt.

Hoewel de betalingen volgens het ministerie los staan van de bruteringsoperatie, ziet SSHW-directeur Duyx wel een verband. Sinds de bruteringsoperatie krijgen de Nederlandse woningcorporaties geen subsidie meer van de rijksoverheid. De toekomstige subsidies zijn in een keer afgekocht, meestal door het kwijtschelden van leningen die de corporaties bij het rijk hadden uitstaan.

Bij die brutering zijn de SSH's benadeeld. Daardoor is het niet mogelijk om met een jaarlijkse huurverhoging van 3,8 procent quitte te spelen, het uitgangspunt van het ministerie. Om geen verlies te lijden had de SSHW zeven miljoen extra nodig gehad. Onbekend is nog welke stappen de SSHW neemt, nu de stichting maar vier miljoen heeft gekregen.