Nieuws - 22 februari 1996

SSHW dagvaardt bewoner Droevendaal

SSHW dagvaardt bewoner Droevendaal

De Stichting sociale huisvesting Wageningen (SSHW) heeft een bewoner van het studentencomplex Droevendaal gedagvaard. Omdat de stichting enkele barakken wil slopen, wil ze het huurcontract beeindigen. Volgens adjunct-directeur J.S. Harkema van de SSHW is de sloop van zes barakken al sinds 1992 gepland. Die waren zo slecht dat onderhoud geen zin had. Andere barakken zijn toen provisorisch hersteld. De SSHW heeft de huurder vervangende woonruimte en een verhuisvergoeding aangeboden.

Droevendaal-burgemeester ir P. Jansen van Droevendaal is verbolgen over de dagvaarding van de mede-Droevendaler. Hij stelt dat een ontruiming de onderhandelingspositie van de Droevendalers verzwakt. De huurcontracten zijn hun enige machtsmiddel om goede nieuwbouwplannen voor Droevendaal af te dwingen, aldus Jansen. De bewoners hebben nog geen overeenstemming met de stichting over de hoeveelheid te herbouwen kamers. Een ander discussiepunt is in welk tempo de bestaande bebouwing wordt gesloopt en opnieuw gebouwd wordt.